KOMUNIKACJA ZEROEMISYJNA – KONSULTACJE

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących analizy kosztów i korzyści z wykorzystania autobusów zeroemisyjnych.