Wszystkie osoby zainteresowane tym, jak przebiegać będzie promocja naszego miasta zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 29 września 2010 r. o godz. 18:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Przed ostatecznym wyborem nowego sloganu reklamowego będziemy dyskutować na temat haseł wyłonionych podczas konsultacji społecznych.

W  trakcie spotkania po raz pierwszy przedstawione zostaną aktualne wyniki głosowania mieszkańców na hasło. W poddanym pod głosowanie zestawieniu znajdują się hasła podane przez częstochowian, hasło zaproponowane przez agencję PR oraz dotychczas funkcjonujące hasło miasta. Nowe hasło zostanie wyłonione w oparciu o opinie mieszkańców oraz ekspertów z zakresu psychologii społecznej i socjologii.