„Częstochowa – dodaj do ulubionych”, „Jasne, że Częstochowa”,  „Częstochowa rzuca na kolana” te slogany promujące Częstochowę najczęściej typowali mieszkańcy i internauci podczas konsultacji społecznych dotyczących nowego hasła promocyjnego miasta.

Częstochowianie oceniali hasła promocyjne od sierpnia. Najpierw, w drodze konsultacji społecznych, przez miesiąc zgłaszali swoje propozycje. Dzięki temu do Urzędu Miasta trafiło 165 sloganów, wśród których – w drodze wewnętrznych konsultacji – wybrano kilkanaście propozycji, na które można było oddawać głosy. W gronie 16 haseł, zaproponowanych do internetowego głosowania poprzez stronę www.konsultacje.czestochowa.pl oraz do głosowania za pomocą karteczek wrzucanych do kilku urn wystawionych w budynkach miejskich, znalazły się dodatkowo dwa hasła rekomendowane wcześniej przez agencje PR oraz dotychczasowe motto promocyjne Częstochowy. Głosowaniu towarzyszyła dyskusja na forum internetowym oraz otwarte spotkanie konsultacyjne w gronie osób  zainteresowanych wyborem hasła promocyjnego, przedstawicieli władz miasta oraz urzędników odpowiedzialnych za konsultacje.

Po zamknięciu głosowania z końcem września i podliczeniu głosów oddanych na poszczególne hasła w ankiecie internetowej oraz głosów wrzuconych do urn, wiadomo już, że nowe hasło promocyjne miasta będzie – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wybierane spośród trzech haseł, które uzyskały największą liczbę głosów: „Częstochowa  – dodaj do ulubionych” (179 głosów), „Jasne, że Częstochowa” (129 głosów) i „Częstochowa rzuca na kolana” (105 głosów). Wszystkie te trzy hasła zostały zgłoszone przez internautów, przy czym hasło „Częstochowa rzuca na kolana” było też jedną z wstępnych propozycji agencji Public Profits z Poznania, współpracującej z miastem w 2009 roku (firma ostatecznie zarekomendowała jednak miastu do działań promocyjnych hasło „Częstochowa. Wiele dobrego”, które nie znalazło się w czołówce obecnego konsultacyjnego rankingu). W sumie  na jedną z szesnastu propozycji hasła promocyjnego zagłosowało blisko 900 osób.

Wybrane trzy hasła zostaną teraz przedstawione do zaopiniowania specjalistom w dziedzinie socjologii, psychologii społecznej i językoznawstwa. W oparciu o opinie ekspertów i głosy mieszkańców władze miasta wybiorą oficjalne hasło promocyjne Częstochowy, które będzie wykorzystywane w różnorodnych, wewnętrznych i zewnętrznych, polskojęzycznych i obcojęzycznych materiałach, wydawnictwach i kampaniach promujących naszą miejską markę.

Urząd Miasta Częstochowy dziękuję wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych, którzy zaangażowali się w kreację i wybór oficjalnego hasła promującego Częstochowę.

Załączniki:Sprawozdanie z zakończonych konsultacji społecznych dotyczących nowego hasła dla Częstochowy