3 września rozpoczną się konsultacje społeczne, których celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych w rejonie określonym w uchwale Rady Miasta Częstochowy z 2003 roku, obejmującym m.in. teren pawilonów przy ul. Dekabrystów, lokale użytkowe przy ul. Nałkowskiej oraz teren miasteczka akademickiego. Informacje na ten temat zostały przekazane podczas konferencji prasowej, która odbyła się 29.08.2011.

 

We wrześniu przeprowadzona zostania akcja informacyjna skierowana do mieszkańców z wykorzystaniem lokalnych mediów
i Internetu (Facebook, Nasza Klasa, strona konsultacyjna, strona www.czestochowa.pl, lokalne portale), plakatów rozwieszanych w mieście, w środkach komunikacji publicznej i – w porozumieniu z władzami spółdzielni mieszkaniowej – na osiedlu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu objętego uchwałą Nr 147/XV/2003 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałą Nr 177/XVII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2003 r.

 

Zorganizowane zostaną także mobilne punkty konsultacyjne, najbliższy – już 3 września, podczas pikniku organizacji pozarządowych w parku 3 Maja, od godz. 11.00 do 15.00.

 

– W kolejnym etapie, który rozpocznie się w październiku, planujemy przeprowadzenie serii spotkań z przedstawicielami poszczególnych grup bezpośrednio zaangażowanych w sprawę, więc mieszkańców osiedla, studentów, przedsiębiorców oraz dużego spotkania publicznego dla wszystkich mieszkańców Częstochowy zainteresowanych problemem – mówi Marzena Cuprjak-Wagner z Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych. – Celem spotkań z grupami byłoby zdefiniowanie oczekiwań wobec uregulowania sytuacji, analiza racji pozostałych stron oraz próba wypracowania porozumienia.

 

Z uwagi na to, że będą to na pewno trudne konsultacje, do tego etapu, Biuro zaprosiło zespół Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na razie trwają ustalenia w jaki sposób mogłaby wyglądać współpraca. Centrum Deliberacji to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza, w której są podejmowane pilne problemy praktyczne dotyczące komunikacji w demokracji oraz demokratycznego komunikowania.

 

W konsultacjach mogą wyrazić swoją opinię jedynie osoby pełnoletnie.

 

– Chcemy wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami decydować o tym jak razem żyć w dużym, blisko 240-tysięcznej aglomeracji; chcemy o tym dyskutować – mówił przewodniczący Rady Miasta Marek Balt, jeden z inicjatorów przeprowadzenia konsultacji. – Jeśli wśród mieszkańców, przeważą ci, którzy chcą znieść prohibicję w rejonie ulicy Dekabrystów, a Rada Miasta postanowi uchylić obowiązującą dziś uchwałę, to zrobimy wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo i spokój tym, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie.

SyB