Przewagą większości głosów, 28 marca br. Częstochowska Rada Miasta zniosła prohibicję w rejonie miasteczka studenckiego oraz zakaz detalicznego handlu alkoholem w okolicach Jasnej Góry.


Podjęta w 2003 r.  uchwała w sprawie zniesienia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze obejmującym teren pawilonów przy ul. Dekabrystów (od numeru 25 do 35), ul. Kilińskiego 140, lokali użytkowych w blokach przy ul. Nałkowskiej 3,7 i 11 oraz terenu miasteczka studenckiego decyzją Rady została uchylona.
Radni w większości uznali , że przesłanki prohibicji wprowadzonej na tym terenie blisko 9 lat temu ustąpiły i nie ma dalszej potrzeby ograniczania swobody prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza jeżeli uwzględnione zostaną, zgłaszane w czasie konsultacji społecznych, postulaty mieszkańców (kierowane pod adresem służb miejskich i przedsiębiorców), a dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W procesie konsultacji zbierane były uwagi uwzględniające racje różnych grup społecznych
i osób, które mają odmienne zdanie. Konsultacje prowadzone były kilkuetapowo i polegały na
przygotowaniu materiałów informacyjnych, przeprowadzeniu cyklu spotkań dyskusyjnych. W oparciu o wszystkie zebrane materiały opracowany został raport informujący m.in. w jaki sposób można zminimalizować ewentualne koszty społeczne związane z jakąkolwiek decyzją.