Podczas spotkania, które odbyło się 5 czerwca br w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji społecznych wypracowane zostały kluczowe założenia wspólnej polityka bezpieczeństwa w rejonie bezpieczeństwa w rejonie ul. Dekabrystów.Spotkanie odbyło się w ramach wdrażania rozwiązań rekomendowanych podczas konsultacji społecznych dot. prohibicji w rejonie ul. Dekabrystów, które odbyły się w zeszłym roku. Zdaniem uczestników spotkań konsultacyjnych współpraca różnych instytucji jest niezbędna do tego by po zniesieniu uchwały w rejonie pawilonów było bezpiecznie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wspólnoty właścicieli pawilonów, władz uczelni, Urzędu Miasta Częstochowy, Straży Miejskiej i Policji.


Kolejne robocze spotkania w tym trybie organizowane będą przez Straż Miejską.