Mieszkańcy Częstochowy, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w III Alei NMP, członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, Śląskiej Inicjatywy Rowerowej oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych konsultowali wraz z Prezydentem Miasta Częstochowy oraz ekspertami, m.in. z MZDiT, Policji oraz Straży Miejskiej, warianty organizacji ruchu kołowego w III Alei NMP.

 

Na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 18.03 o godzinie 17.00 w Ratuszu Miejskim przedstawione zostały 4 warianty organizacji ruchu kołowego w III Alei Najświętszej Maryi Panny. Naszym wspólnym zadaniem, które chcieliśmy zrealizować podczas spotkania było między innymi:

  • zapoznanie się z wariantami ruchu w III Alei opracowanymi przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu

  • określenie zalet i wad każdego z wariantów

  • zaproponowanie ewentualnych modyfikacji wariantów

  • wybranie 3 najlepszych rozwiązań ruchu w III Alei, które umieszczone będą w ankiecie konsultacyjnej

Po burzliwej dyskusji, określeniu wad i zalet każdego rozwiązania udało się wybrać 3 najlepsze a zarazem zróżnicowane warianty ruchu kołowego w III Al. NMP, które zostaną umieszczone w ankiecie.

Poniżej prezentujemy wybrane warianty ruchu kołowego w III Al. NMP.

 

Wariant 1

Całkowity zakaz ruchu kołowego na obu jezdniach III alei Najświętszej Maryi Panny, za wyjątkiem rowerzystów, zaopatrzenia w godzinach 22.00 – 10.00 oraz dojazdów do posesji nr 54, 58/60 i 62. Ewentualne pozostawienie ruchu taksówek na jezdni północnej.

  

Wariant 2

Dopuszczenie ruchu kołowego na obu jezdniach III alei Najświętszej Maryi Panny. Jest to wariant obowiązujący obecnie.

 

Wariant 3

Całkowity zakaz ruchu kołowego na południowej jezdni III alei Najświętszej Maryi Panny (za wyjątkiem rowerzystów i zaopatrzenia w godzinach 22.00 – 10.00), dopuszczenie ruchu kołowego na jezdni północnej. Może on obowiązywać przez cały rok, bądź tylko w sezonie letnim.

 

Do każdego przedstawionego wariantu dodana zostanie opcja do wyboru dotycząca wprowadzenia komunikacji miejskiej w III Alei NMP.

 

Ankiety dostępne będą od 25.03.2013 roku w:

  • Informacji Ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 oraz przy ul. Waszyngtona 5,
  • Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, budynek Pałacu Ślubów, ul  Focha 19/21, pokój 21, parter.
  • siedzibach Rady Dzielnicy Śródmieście i Podjasnogórska w godzinach ich dyżurów,

Ankiety będzie można wypełnić również  za pośrednictwem Internetu pod adresem

www.konsultacje.czestochowa.pl