25 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne „III Aleja – co dalej?” W ramach konsultacji mieszkańcy Częstochowy mogli w trzech etapach przekazywać swoje opinie na temat określenia zasad ruchu kołowego w III Alei NMP: w pierwszym przesyłając je drogą mailową, w drugim podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, natomiast w trzecim etapie wypełniając ankietę konsultacyjną.

Opinie w postaci ankiet wypełnianych w formie papierowej lub za pośrednictwem Internetu wyraziło 1871 mieszkańców, w tym 133 ankiety były nieważne.

Ankiety ważne

1738

Ankiety nieważne

133

Ogółem

1738

Czy w wybranym wariancie powinna zostać wprowadzona komunikacja miejska?

Tak

Nie

Brak danych

Wariant I

798

407

360

31

Wariant II

351

172

166

13

Wariant III

589

426

150

13

Wariant II

Wybrany wariant powinien obowiązywać:

Przez cały rok

W sezonie letnim

Brak danych

174

167

10

W załączniku prezentujemy Raport z konsultacji społecznych dotyczących określenia organizacji ruchu kołowego w III Alei Najświętszej Maryi Panny „III Aleja – co dalej?”. Zawiera on szczegółowe informacje z przebiegu procesu konsultacji oraz wyniki przeprowadzonej ankiety. Wszystkie przekazane przez mieszkańców opinie były szczegółowo odnotowywane i przedstawione zostały w formie załącznika do Raportu.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących określenia organizacji ruchu kołowego w III Alei Najświętszej Maryi Panny „III Aleja – co dalej?” przekazany został Prezydentowi Miasta Częstochowy, który podjął decyzję w sprawie organizacji ruchu kołowego w III Alei NMP.

Szanujemy i cenimy sobie zdanie mieszkańców, dlatego zamierzamy wprowadzić w życie to rozwiązanie, jakie wskazała większość tych, którzy zdecydowali się wypełnić ankietę – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Musimy teraz zastanowić się w jaki sposób spełnić wolę mieszkańców, a jednocześnie osłonić tych, którzy na tym wariancie – jak twierdzą – mogą stracić. Chcemy, by III Aleja tętniła życiem, nawet jeśli znikną z niej samochody.

Zmiany w organizacji ruchu w III Alei zostaną wprowadzone po tegorocznym sezonie – pod koniec bieżącego roku lub na początku następnego, gdyż – jak stwierdził prezydent – nie zmienia się zasad gry, w jej trakcie. Przedsiębiorcy z III Alei planowali obecny sezon i składali stosowne wnioski np. o ogródki letnie w sytuacji ruchu dopuszczonego na obu nitkach Alei. Oprócz tego niezbędne jest zakończenie przebudowy Alei i remontów na jej zapleczu, które obecnie dodatkowo komplikują  ruch w ścisłym centrum miasta.

 Załączniki: 

  1. Raport z konsultacji społecznych „III Aleja – co dalej?”
  2. Zarządzenie Nr 1366/13 Prezydenta Miasta Częstochowy 
  3. Materiały informacyjne
  4. Plakat konsultacyjny
  5. Odnośniki do informacji pojawiających się w mediach 
  6. Opinie mieszkańców 
  7. Ankieta konsultacyjna
  8. Rekomendacja MZDiT
  9. Rekomendacja Straży Miejskiej
  10. Rekomendacja Komendy Miejskiej Policji