Na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13) Prezydent Miasta Częstochowy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu  zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Częstochowy.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 25 listopada 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013r.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu, który dostępny jest TUTAJ

Wypełniony formularz należy przekazać:

1) drogą elektroniczną na adres konsultacje@czestochowa.um.gov.pl,  w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne PT”

2) w formie papierowej: osobiście lub drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (liczy się data wpływu);

Szczegółowych informacji udziela Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Wydział Planowania i Rozliczeń Przewozów MZDiT w Częstochowie tel. 034/366 43 05,  366 43 37, wew. 174

Konsultowany projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Częstochowy dostępny jest również w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Zarządu Drug i Transportu w Częstochowie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 4/6, pokój 39.

Załączone pliki:
Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Częstochowy