8 stycznia 2014 roku ruszają konsultacje społeczne projektu propozycji zmian w układzie komunikacyjnym Częstochowy oraz projektu Systemu Informacji Pasażerskiej oraz standaryzacji infrastruktury przystankowej w transporcie miejskim w Częstochowie. Podczas konsultacji społecznych każdy częstochowianin może wyrazić swoją opinię na temat proponowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zmian dotyczących układu komunikacyjnego.

Celem MZDiT w Częstochowie, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Częstochowy, jest wypracowanie takiego układu komunikacyjnego, który będzie zaspokajał potrzeby jak największej liczby mieszkańców naszego miasta. Dlatego poddane pod konsultacje społeczne niniejsze propozycje należy traktować jako wstęp do dyskusji.

Konsultowany projekt propozycji zmian w układzie komunikacyjnym Częstochowy

jpgWariant I – schemat

jpgWariant II – schemat

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 8 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 roku.

Opinie do konsultowanych treści można przekazać:

1) drogą elektroniczną na adres konsultacje@czestochowa.um.gov.pl, w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne układu komunikacyjnego”

2) w formie papierowej:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, p. 3.
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (liczy się data wpływu);

Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy