28 lutego br. zakończyły się konsultacje społeczne, których celem było zebranie opinii mieszkańców miasta Częstochowy na temat projektu propozycji zmian w układzie komunikacyjnym Częstochowy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem!

 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu propozycji zmian w układzie komunikacyjnym Częstochowy, projektu Systemu Informacji Pasażerskiej oraz standaryzacji infrastruktury przystankowej w transporcie miejskim w Częstochowie

 

I Załącznik Zarządzenie Nr 1912/14 Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu propozycji zmian w układzie komunikacyjnym Częstochowy, projektu Systemu Informacji Pasażerskiej oraz standaryzacji infrastruktury przystankowej w transporcie miejskim w Częstochowie

 

II Załącznik_Projekt propozycji zmian w układzie komunikacyjnym Częstochowy, projekt Systemu Informacji Pasażerskiej oraz standaryzacji infrastruktury przystankowej w transporcie miejskim w Częstochowie

 

III Załącznik Odnośniki do informacji o konsultacjach społecznych pojawiających się w mediach_

 

IV Załącznik_Opinie mieszkańców miasta Częstochowy zebrane w trakcie trwania konsultacji społecznych

 

V. Schematy propozycji zmian w układzie komunikacyjnym zaproponowane przez Pana Michała Grzegorczyka