Po licznych konsultacjach, szkoleniach oraz twardych debatach udało nam się dokończyć pracę nad uchwałą w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego. W dniu wczorajszym Radni naszego miasta przegłosowali przyjęcie uchwały wprowadzając tym samym budżet partycypacyjny w życie miasta. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, gdyż kosztowało nas to ogrom czasu i pracy.
Po raz pierwszy w historii Częstochowy to mieszkańcy będą decydować o przeznaczeniu części pieniędzy z budżetu miasta. Na inwestycje dzielnicowe i ogólnomiejskie przeznaczone zostanie ok. 5,7 mln zł.