Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podpisał zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r. Do rozdysponowania jest 5 738 869,00 !!!

 

Do rozdysponowania jest 5 738 869,00 !!!
1 434 717,00 zł na zadania o charakterze ogólnomiejskim
4 304 152,00 zł na zadania o charakterze dzielnicowym
Szczegółowa tabela z podziałem środków na dzielnice znajduje się TUTAJ

 

Jak zgłosić zadanie do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego? To bardzo proste!

 

Opisz swój pomysł na specjalnym formularzu, który dostępny jest:

 • w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych (budynek USC, ul. Focha 19/21, pokój 46, 1 piętro),
 • w informacjach ogólnych głównych budynków Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13, ul. Waszyngtona 5),

Złóż wypełniony formularz:

 • osobiście w kancelarii Urzędu (ul. Śląska 11/13, pokój nr 3),
 • pocztą: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
 • elektronicznie: za pomocą platform: SEKAP i ePUAP

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepsze według Ciebie zadania!

 

Najważniejsze terminy

 • 21 lipca – 30 września Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji zadań na projekty dzielnicowe oraz ogólnomiejskie
 • 1 października – 30 listopada  Weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych propozycji
 • 5 – 11 grudnia Głosowanie mieszkańców na najlepsze propozycje przeznaczone do realizacji w 2015 roku
 • do 19 grudnia  Upublicznienie wyników głosowania

 

 1. Propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego mogą zgłaszać mieszkańcy Częstochowy.
 2. Ze środków budżetu partycypacyjnego mogą być finansowane zadania:
 • należące do zadań własnych gminy i powiatu. Katalog tych zadań określa Rozdział 2, art. 6, oraz art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Szczegóły znajdują się TUTAJ,
 • możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,
 • realizowane na gruntach, których właścicielem jest Gmina Miasto Częstochowa. Mapa terenów miejskich udostępniona jest na geoportalu mieszkańców w specjalnym profilu tematycznym „budżet partycypacyjny”. Szczegóły znajdują się TUTAJ.

 

Zachęcamy Was do zapoznania się z treścią dokumentów, stanowiących podstawę tworzenia budżetu partycypacyjnego w naszym mieście:

 

ZARZĄDZENIE Nr 2134/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r.

Załączniki:

UCHWAŁA NR 908/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu!
Chętnie odpowiemy na wszelkie Wasze pytania i rozwiejemy pojawiające się wątpliwości!

 

Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych
budynek USC, ul. Focha 19/21, pok. 46, 1 piętro,
tel.: 34 37 07 498 , konsultacje@czestochowa.um.gov.pl.