Zakończyliśmy wprowadzanie zmian do Regulaminu trybu realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej wraz z załącznikami. Ostatnim najistotniejszym etapem zmian jest poznanie opinii mieszkańców. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i nadsyłanie ewentualnych uwag na adres konsultacje@czestochowa.um.gov.pl do 18 sierpnia br. w tytule wiadomości wpisując „uwagi do inicjatywy lokalnej”.

Pliki do pobrania: