Sukcesem zakończyła się pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. W tym roku zostaną zrealizowane 72 projekty, na które zagłosowało prawie 15 tysięcy mieszkańców. Dzięki temu powstaną m.in. nowe boiska, skatepark, zrewitalizowane zostaną liczne skwery i place zabaw, poprawi się infrastruktura pieszo-rowerowa.

 

Obecnie rozpoczął się etap ewaluacji procesu budżetu partycypacyjnego w Częstochowie. Liczymy na Wasze opinie i sugestie, które są dla nas bardzo istotne. Pozwolą one na udoskonalenie procesu budżetu partycypacyjnego w kolejnych latach co pozwoli Wam coraz sprawniej współdecydować o wydatkowaniu części miejskiego budżetu.

 

W związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety podsumowującej I edycję częstochowskiego budżetu partycypacyjnego:

 1. przez internet http://ngo.czestochowa.pl/page/3631,ankieta.html
 2. przekazując formularz ankiety (dostępny tutaj)
  –  do kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, p. 3,
  –  do Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, ul. Focha 19/21, I piętro, p. 46,
  – drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (liczy się data wpływu);

Prosimy również o przesłanie ewentualnych uwag do obecnie obowiązujących dokumentów (dostępne poniżej) dotyczących budżetu partycypacyjnego w Częstochowie. Uwagi proszę zgłaszać na załączonym formularzu uwag (dostępny tutaj).

 1. mailowo na adres konsultacje@czestochowa.um.gov.pl, w tytule wiadomości wpisując „Budżet partycypacyjny”
 2. w formie papierowej:
  –  w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, p. 3,
  –  w Wydziale Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, ul. Focha 19/21, I piętro, p. 46,
  – drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (liczy się data wpływu);

 

Na Wasze opinie i uwagi oczekujemy do 20 lutego br.

 

Konsultowane dokumenty dotyczące budżetu partycypacyjnego:

UCHWAŁA NR 908/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego

 

ZARZĄDZENIE Nr 2134/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r.

 

ZARZĄDZENIE nr 2293/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 2304/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 6 października 2014 r. w sprawie procedur weryfikacji formalno-prawnej formularzy propozycji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego

 

ZARZĄDZENIE nr 2389/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad głosowania nad propozycjami zadań w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r. i wskazania miejsc do głosowania