Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowy przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica wraz z  zagospodarowaniem terenu przyległego. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 18 czerwca br. o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, przy ul. Śląskiej 11/13.

 

Opinie i uwagi mieszkańcy składać mogą w wersji pisemnej w dniach 1.06.2015 r. – 30.06.2015 r.:

  • w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
  • w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Focha 19/21, pok. 29, I piętro,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42­-217 Częstochowa (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • podczas otwartego spotkania z mieszkańcami w dniu 18.06.2015 r.

 

Koncepcja zagospodarowania- WARIANT 1

Koncepcja zagospodarowania- WARIANT 2

MATERIAŁY INFORMACYJNE w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budowy przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

ZARZĄDZENIE Nr 297.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budowy przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.