Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej  w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy zapraszają osoby w wieku 60+ na bezpłatne szkolenia dla liderów partycypacji. W ramach szkoleń uczestnicy zostaną gruntownie przeszkoleni z jednej z metod konsultacji społecznych, jaką jest budżet obywatelski, zasad tworzenia propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz wypełniania formularza. W ramach zajęć uczestnicy odbędą również podstawowe szkolenie z wystąpień publicznych.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Zapisy w godz. 9.00-17.00 pod numerem telefonu 34/34 30 038 lub na adres e-mail: okz@pimis.pl
lub za pomocą ankiety internetowej: http://pimis.pl/ankiety/index.php/414879/lang-pl

 

Zadanie „Obywatelski katalizator zmiany”, realizowane przez Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020

 

OPIS PROJEKTU „OBYWATELSKI KATALIZATOR ZMIANY”

 

Celem głównym realizacji zadania publicznego (dalej: Projekt) jest zwiększenie aktywnego zaangażowania mieszkańców Częstochowy z grupy wiekowej 60+ w proces partycypacji obywatelskiej w zakresie budżetu obywatelskiego.

 

Działania projektowe będą obejmowały organizację i przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców z grupy wiekowej „60+” z zakresu budżetu obywatelskiego, kompetencji cyfrowych (w zakresie umożliwiającym przygotowanie propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w formie elektronicznej oraz głosowanie za pomocą internetowej platformy do głosowania), uruchomienie punktu konsultacyjno-doradczego świadczącego pomoc w zakresie poprawnego przygotowania i sporządzenia propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz uruchomienie punktu informacyjnego (w okresie głosowania na wnioski).

 

Zaplanowano również szkolenia dla liderów partycypacji będących członkami nieformalnych i formalnych grup (np. NGO działających na rzecz osób starszych, rad dzielnic, itp.) wyposażające słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne dla dalszego przekazywania informacji na temat budżetu innym członkom reprezentowanych przez nich społeczności.

 

W celu maksymalizacji oddziaływania Projektu zaplanowano organizację gry miejskiej, której tematem przewodnim będzie budżet obywatelski.

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy.