Niebawem zakończy się pierwszy etap – weryfikacja formalna – podczas której sprawdzamy poprawność wypełnienia formularzy, zgody zarządców terenu, prosimy o ewentualne uzupełnia.

 

Następnie Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego sprawdzi, czy zaproponowane pod inwestycje lokalizacje należą do Miasta Częstochowy a Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna przeanalizuje zgodność zaproponowanych przedsięwzięć z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W drugim etapie weryfikacji, złożonym formularzom przyjrzą się wydziały merytoryczne: Edukacji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zdrowia, Komunalny, Polityki Społecznej, Kultury, Promocji i Sportu, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

 

Uzupełnienia dotyczące I etapu weryfikacji formalnej można dokonać w pokoju 29 mieszczącym się na I piętrze w Budynku Pałacu Slubów przy ul. Focha 19/21.

 

Uzupełnienia dotyczące II etapu weryfikacji dokonujemy w odpowiednich wydziałach lub jednostkach merytorycznych – wskazanych w piśmie.