Przypominamy, że głosować można w wyznaczonych punktach do głosowania.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 218.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY, NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GŁOSUJEMY W WYZNACZONYCH PUNKTACH DO GŁOSOWANIA! (wykaz poniżej)

 

Broszura informacyjna – Najczęściej zadawane pytania dotyczące głosowania

 

Podstawowe informacje:

 • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Częstochowy, który w dniu oddania głosu ukończył 13 lat.

 • Głosujący mieszkańcy oddają głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.

 • W przypadku zadań o charakterze dzielnicowym, mieszkańcy głosują na propozycje zadań dotyczące dzielnicy, w której zamieszkują.

 • Głosujący może zagłosować na maksymalnie 10 zadań o charakterze ogólnomiejskim (do dyspozycji 10 punktów) i 10 zadań o charakterze dzielnicowym (do dyspozycji 10 punktów), przyznając wybranym zadaniom określoną ilość pełnych punktów. Na każde zadanie głosujący ma prawo oddać dowolną liczbę punktów, jednak nie większą niż przeznaczona do tego celu pula.

 • Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.

 • Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w Karcie do głosowania/aplikacji internetowej do głosowania.

 • Oddanie więcej niż jednego głosu przez tę samą osobę powoduje nieważność oddanych przez nią głosów.

 • W przypadku składania Karty do głosowania w imieniu osoby głosującej Karta musi zostać opatrzona podpisem członka komisji przyjmującego kartę.

Głosować można na 3 sposoby:

 • przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania:

– na stronie internetowej https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/

– w infomatach miejskich,

– za pomocą aplikacji internetowej, która będzie uruchomiona w dniu 2 listopada o godzinie 00.00 i pozostanie aktywna do 8 listopada go godziny 24.00.

 • za pośrednictwem poczty, wysyłając pobraną ze strony internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl Kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z zastrzeżeniem, że o ważności głosu decyduje data wpływu karty do Urzędu.

 • w punktach do głosowania wskazanych w Zarządzeniu Nr 218.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2016 r.:

– w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy, w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 oraz dodatkowo w sobotę i niedzielę w godz. 10.00 – 12.00:

 • ul. Śląska 11/13 – parter, Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko B3 lub 4

 • ul. Focha 19/21 pok. 29 lub 32,

– w siedzibach Rad Dzielnic:

Punkty do głosowania są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-18.00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-12.00:

BŁESZNO Miejskie Przedszkole nr 19, ul. Szkolna 1,

CZĘSTOCHÓWKA-PARKITKA Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Sikorskiego 56,

DŹBÓWSzkoła Podstawowa Nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a,

GNASZYN-KAWODRZASzkoła Podstawowa Nr 11, ul. Festynowa 24,

GRABÓWKAGimnazjum Nr 14, ul. Św. Rocha 221,

KIEDRZYNSzkoła Podstawowa Nr 30, ul. Ludowa 58,

LISINIEC Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Wręczycka 111/115,

MIRÓWZespół Szkół Nr 3, ul. Rozdolna 5,

OSTATNI GROSZ Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Szczytowa 28/30,

PODJASNOGÓRSKASzkoła Podstawowa Nr 18, ul. Św. Barbary 32,

PÓŁNOCZespół Szkół Nr 1, ul. Kukuczki 30,

RAKÓWGimnazjum Nr 7, ul. Zamenhofa 23,

STARE MIASTOSzkoła Podstawowa Nr 12, ul. Warszawska 31,

STRADOM Gimnazjum Nr 16, ul. Ułańska 5/7,

ŚRÓDMIEŚCIETechniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84,

TRZECH WIESZCZÓW Gimnazjum Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 15,

TYSIĄCLECIE Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Księżycowa 6,

WRZOSOWIAKSzkoła Podstawowa Nr 53, ul. Orkana 95/109,

WYCZERPY-ANIOŁÓWSzkoła Podstawowa Nr 24, ul. Hubermana 7,

ZAWODZIE-DĄBIEGimnazjum Nr 17, ul. Legionów 23.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Czy wskazując adres na karcie do głosowania, musimy podać adres zameldowania?

NIE. Na karcie do głosowania podajemy adres ZAMIESZKANIA.

Ile lat trzeba mieć, żeby móc zagłosować?

Głosować może każdy mieszkaniec Częstochowy, który w dniu głosowania ukończył 13 lat.

Czy możemy zsumować punkty, które mamy na zadania miejskie i dzielnicowe?

NIE. Punktów sumować nie można. Oddanie więcej niż 10 punktów na zadania ogólnomiejskie lub więcej niż 10 punktów na zadania dzielnicowe, powoduje nieważność głosu.

Czy można głosować na zadania dzielnicowe z innej dzielnicy niż ta, w której mieszkamy?

NIE. Głosujemy wyłącznie na zadania dzielnicowe z dzielnicy, w której mieszkamy. Czyli jeśli mieszkamy np. na Rakowie – głosujemy na zadania dzielnicowe z Rakowa.

Czy mieszkając np. na Tysiącleciu i głosując na zadanie dzielnicowe z Tysiąclecia możemy wrzucić swoją kartę do głosowania np. w punkcie do głosowania na Rakowie?

TAK, ważne jest tylko, żeby zadanie dzielnicowe było zgodne z adresem / dzielnicą wskazaną jako adres zamieszkania na karcie.

Czy głosując przez Internet można oddać więcej niż jeden głos z jednego komputera?

TAK. Natomiast każdy głosujący musi posiadać adres mailowy. Z jednej skrzynki e-mail można oddać jeden głos.

Co się stanie jeśli ktoś odda głos przez Internet i na papierowej karcie do głosowania ?

Oba głosy zostaną unieważnione. Wszystkie papierowe karty do głosowania zostaną wprowadzone do sytemu elektronicznego, który weryfikuje poprawność numerów PESEL.

System powiadamia o fakcie oddania głosu przez Internet w momencie wprowadzania danych z karty papierowej z identycznym numerem PESEL.

Czy przedstawiciel osoby głosującej musi być z dzielnicy, którą wskazała osoba głosująca jako swoją dzielnicę zamieszkania?

NIE. Nie ma to wpływu na ważność oddanego głosu.