W dniu 30 maja 2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wręczył Certyfikaty Dzielnicowych Liderów Budżetu Obywatelskiego uczestnikom tegorocznych szkoleń dotyczących III edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście, mianując ich Dzielnicowymi Liderami BO.

Do zadań liderów należy m.in. zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla mieszkańców dzielnicy, którą reprezentują, promocja idei budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców oraz bieżące wsparcie mieszkańców dzielnic podczas naboru propozycji zadań do realizacji w ramach BO, jak i podczas głosowania.

W tym roku szkolenia z zakresu wiedzy o BO ukończyły 42 osoby z 14 częstochowskich dzielnic.

Wkrótce, na naszej stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl, w zakładce „Dzielnicowi Liderzy”, dostępne będą zaktualizowane dane kontaktowe do wszystkich przeszkolonych dotychczas dzielnicowych liderów.

Wciąż poszukujemy liderów dla następujących dzielnic: Dźbów, Grabówka, Kiedrzyn, Podjasnogórska.

Chętnych mieszkańców prosimy o kontakt z nami!

Referat Partycypacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy

ul. Focha 19/21, I piętro, pok 32

tel.: 34 37 07 497 ; 34 37 07 498

e-mail: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl

Zdjęcia ze spotkania: