OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowego terminu przeprowadzenia dyskusji publicznej i wydłużeniu okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Stare Miasto i Wyczerpy – Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego

 

 

Informuję, że w dniu 20 czerwca 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali nr 409A o godzinie 13.00 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Stare Miasto i Wyczerpy – Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego.

Wyznaczona na dzień 8 czerwca 2016r. dyskusja publiczna w powyższej sprawie nie odbyła się w związku z koniecznością ewakuacji budynku Urzędu Miasta Częstochowy położonego przy ul. Śląskiej 11/13.

Z uwagi na powyższe, do dnia 20 czerwca 2016r. wydłużeniu ulega okres wyłożenia do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego, a termin składania uwag przesuwa się do dnia 4 lipca 2016r.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Andrzej Szewiński
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

 

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy: http://bip.czestochowa.pl/contents/content/2351/1151596