Zakończył się etap weryfikacji wniosków zgłoszonych do IV edycji budżetu obywatelskiego. Pełna lista zadań poddanych pod głosowanie to aż 548 pozycji.

Spotkania doradcze z mieszkankami i mieszkańcami w dzielnicach sprawiają, że w każdej kolejnej edycji budżetu obywatelskiego odsetek zadań pozytywnie zweryfikowanych wzrasta. W III edycji pozytywnie zweryfikowano blisko 57% złożonych wniosków, w tegorocznej – aż 70%. Wśród 548 propozycji, 412 to wnioski dzielnicowe, pozostałe – czyli co czwarty projekt – to zadania ogólnomiejskie.

 

Od 21 września do 20 października br. wnioskodawcy mogą promować swoje zadania, odbędą się także spotkania w poszczególnych dzielnicach miasta, na których zostaną przedyskutowane wnioski zweryfikowane pozytywnie. Harmonogram spotkań dostępny jest pod adresem: http://konsultacje.czestochowa.pl/?page_id=8803.