21 października 2017 r. rozpocznie się głosowanie na zadania zgłoszone do IV edycji budżetu obywatelskiego. Tak jak dotychczas, głosować można na trzy sposoby: poprzez Internet, w komisjach do głosowania oraz za pośrednictwem poczty. Nowością jest forma potwierdzenia głosów oddanych przez Internet – za pomocą kodu SMS.

W dotychczasowych trzech edycjach budżetu obywatelskiego, osoby oddające swój głos przez Internet były zobowiązane do podania adresu mailowego, na który przychodził link aktywacyjny. Dopiero po jego kliknięciu można było kontynuować wypełnianie elektronicznego formularza i oddać głos na wybrane zadania. Realizując jeden z postulatów mieszkańców zgłoszony podczas ewaluacji budżetu obywatelskiego, dotyczący uproszczenia procedury głosowania elektronicznego, w tym roku po raz pierwszy zostanie wprowadzona weryfikacja za pomocą SMS-a.

Pierwszym krokiem, który będzie należało wykonać chcąc oddać swój głos przez Internet, będzie podanie swojego numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego, na który zostanie bezpłatnie przysłany kod weryfikacyjny. Po jego wpisaniu w elektroniczny formularz głosowania, będzie można przejść do kolejnego etapu wypełnienia niezbędnych danych oraz oddania głosu na wybrane projekty. Co istotne, jeden kod weryfikacyjny umożliwi potwierdzenie tożsamości 2 osób głosujących. Będzie to przydatne w przypadku małżeństw, w których tylko jedna osoba posiada telefon komórkowy czy w przypadku rodzin z dziećmi, które nie posiadają swojego telefonu, a są już uprawnione do głosowania (czyli najpóźniej w dniu oddania głosu ukończyły 13 lat).

W przypadku drugiego użycia kodu, będzie należało wybrać inną zakładkę formularza, dedykowaną osobom, które ten kod już posiadają. Oczywiście jedna osoba może zagłosować tylko raz. Weryfikacja głosujących następuje na podstawie numeru PESEL. Zagłosowanie więcej niż raz (niezależnie od sposobu oddania głosu) przez tę samą osobę, powoduje nieważność wszystkich oddanych przez nią głosów.

Na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl w najbliższych dniach, jeszcze przed rozpoczęciem głosowania, zostanie zamieszczony filmik instruktażowy, pokazujący
krok po kroku w jaki sposób poprawnie zagłosować przez Internet.

Przypominamy, że głosowanie przez Internet i za pośrednictwem poczty potrwa do 5 listopada 2017 r., natomiast w komisjach do głosowania do 29 października 2017 r.