Częstochowa po raz kolejny włącza się w międzynarodową kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

 

W naszym mieście jest wiele osób, instytucji i stowarzyszeń działających na co dzień na rzecz przeciwdziałania przemocy i wsparcia osób jej doświadczających. Sprawdź jakie działania będą prowadzone w Częstochowie w ramach kolejnej edycji międzynarodowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która rozpocznie się 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a zakończy się 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

– Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Rejtana 7B, tel. czynni 7 dni w tygodniu przez całą dobę:  34 366 31 21

– Interdyscyplinarny Zespół do Przeciwdziałania Przemocy w Częstochowie (Przewodnicząca Zespołu – Małgorzata Długosz, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Al. Wolności 14, tel. 34 324-34-43, 34 370-73-88)

– Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – ul. Sikorskiego 78, tel. 34 361 39 96

– konsultacje prawnicze:
Adwokat dr Anna Deryng-Dziuk przy ul. Dąbrowskiego 11  – w dn. 27-29.11. w godz. 14.00-16.00.
Adwokat Tomasz Całus w kancelarii przy Al. Wolności 33 lok. 3A, w dn. 27.11., 29.11. i 1.12., w godz. 16-18, po uprzednim kontakcie telefonicznym – 663 429 222. (W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie innego terminu skorzystania z porady).
Adwokat Ewa Karczewska – kancelaria przy ul. Focha 25, w dn.: 27.11. w godz. 14-16, 28 i 29.11. w godz. 15-17, 30.11. w godz. 10-11, 4 i 5.12. w godz. 14-16 i 8.12. w godz. 11-13.

– profesjonalne konsultacje ze specjalistkami i specjalistami działającymi w obszarze zapobiegania przemocy –  Pałac Ślubów, ul. Focha 19/21 (sala 21, na parterze, obok portierni), 29.11. w godz. 12-18 (Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia godz. spotkania z wybranym/i konsultantem/-ami – tel. 34 370 74 98).
12.00-13.00 Anna Przedzińska, prokurator
14.00-16.00 Alina Kula, kurator; Małgorzata Długosz, przewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy
15.00-16.00 Zbigniew Jadczak, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
15.00-17.00 Alina Gruszka – terapeutka, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy; Agnieszka Wydymus, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy; Monika Pohorecka, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy
15.00-18.00 Jacek Kalinowski, adwokat
12.00-15.00 Marzena Janik, radca prawny
12.00-17.00 Agata Wierny, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans

– kurs samoobrony prowadzony przez Akademię Sztuk Walki Zbigniewa Rychlewskiego, Al. Niepodległości 30, tel. 606 160 325

– kurs samoobrony prowadzony przez Prywatną Szkołę Walki BACKFIST, ul. Hutników 9, tel. 602 745 495

– bezpłatne warsztaty asertywności – 6.12. godz. 16:00, Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 – obowiązują zapisy: 34 370 74 98 (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

– mediatorka Mariola Pawłowska-Rak –  tel.512 439 009

– cykl szkoleniowy dla funkcjonariuszy Policji „Przemoc w Rodzinie. Portret osoby doświadczającej przemocy. Portret osoby stosującej przemoc w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty”, który poprowadzą specjaliści z Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą

– częstochowskie placówki oświatowe – szkolenia kadry pedagogicznej dotyczące procedur Niebieskiej Karty, prelekcje o prawach człowieka i prawach kobiet, warsztaty asertywności, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów

– warsztaty asertywności dla wychowanków świetlicy  świetlicy przy ul. Manganowej 12 – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Dziecka” 28.11. o godz. 17:00

– kampania w mediach społecznościowych – nakładka na zdjęcie profilowe na Facebooku, do pobrania na oficjalnym profilu Pełnomocniczki Prezydenta Miasta ds. Równych Szans, Agaty Wierny