Jak co roku zapraszamy do udziału w ewaluacji zakończonej – IV edycji budżetu obywatelskiego. Obowiązujące w budżecie obywatelskim procedury są po każdej edycji poddawane weryfikacji, tak by w jak największym stopniu spełniały oczekiwania mieszkanek i mieszkańców.
W związku z tym, prosimy o wypełnienie ankiety, dzięki której będziemy mogli poznać Państwa opinie odnoszące się do przebiegu tegorocznej edycji.

Wszelkie Państwa spostrzeżenia pozwolą nam usprawnić proces tworzenia budżetu obywatelskiego w kolejnych latach. Przekazane uwagi zostaną zebrane oraz poddane szczegółowej i wnikliwej analizie podczas wysłuchania publicznego, które odbędzie się w środę, 21 lutego br. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. Wszystkich zainteresowanych budżetem obywatelskim serdecznie zapraszamy do udziału.

 

W oparciu o podjęte podczas dyskusji ustalenia wprowadzone zostaną niezbędne korekty do obowiązujących procedur oraz aktów prawa lokalnego.

 

Budżet obywatelski pozwala nam w sposób bezpośredni wpływać na to jak zmienia się nasze miasto. W 2017 roku zrealizujemy 112 nowych pomysłów, na które głosowało ponad 30 tysięcy częstochowian i częstochowianek. Nieustannie pracujemy nad poprawą procedur budżetu obywatelskiego tak, aby zachęcały do udziału w tym przedsięwzięciu. Dlatego też, będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dostępnej tutaj.

 

Ankietę można wypełnić do dnia 18 lutego 2018 roku.