W imieniu organizatorów, zapraszamy do udziału w kampanii „Twój głos ma moc” , której celem jest zachęcenie do udziału w wyborach samorządowych.

Szanowni Państwo,

Koalicja organizacji, które od lat motywują Polaków do zwiększenia aktywności obywatelskiej przygotowuje kampanię „/Twój głos ma moc/”, której celem jest *zachęcenie do udziału w wyborach samorządowych (21 października 2018*).

Decyzje podejmowane w samorządach wpływają na nasze codzienne życie. Chcemy przypomnieć o tym wyborcom i wspólnie przekonać ich, że warto pójść na wybory.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą*udostępnianie informacji o naszej kampanii *oraz pomoc w dystrybucji materiałów.**

Od 24.09 na stronie twojglosmamoc.pl dostępne są ulotki i plakaty, które można bezpłatnie zamówić.
*

Kampania jest społeczna i apolityczna. Wszystkie działania podejmowane są wyłącznie w celu zwiększenia frekwencji wyborczej. Nigdy nie prowadzimy agitacji na rzecz któregokolwiek z kandydatów czy komitetów

**

*Członkowie koalicji:*Fundacja im. Stefana Batorego (koordynuje prace koalicji), Fundacja Aktywności Lokalnej FAL, Fundacja Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Homo Faber.

Z wyrazami szacunku,
Marzena Płudowska


Marzena Płudowska
Koordynatorka kampanii profrekwencyjnych
Fundacja im. Stefana Batorego
tel. 22 536 02 04, 508-850-464
www.batory.org.pl
www.facebook.com/FundacjaBatorego

Fundacja im. Stefana Batorego jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000101194.

Materiały informacyjne:

Ulotka_A5

Prasa_2

Prasa_1

Plakat_A4