Prezentujemy informacje na temat tegorocznego głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego.

Tegoroczne głosowanie odbędzie się w dniach 22 października – 12 listopada.

Prawo udziału w głosowaniu mają czestochowianie i częstochowianki od 13. roku życia.

Głosować można:

  • przez internet na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl w dniach 22.10 – 12.11 (do północy)
  • na kartach do głosowania w mobilnym punkcie do głosowania – autobusie „londyńczyku”, zgodnie z harmonogramem głosowania zamieszczonym poniżej,
  • w komisji do głosowania w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Focha 19/21 pok. 32 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
  • w miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do urzędu miasta (z tej możliwości mogą skorzystać osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W mobilnym punkcie do głosowania oraz w komisji do głosowania będa dostępne zestawienia zadań, na które można oddać głosy.

Głosowanie przez internet możliwe jest po podaniu numeru telefonu komórkowego, na który wysłany zostanie kod sms, który należy wpisać podczas głosowania, aby oddać ważny głos.

Jeden kod sms pozwala zagłosować dwóm osobom. Kod jest ważny przez cały okres głosowania.

Głosowanie na kartach do głosowania odbywa się wyłącznie na kartach opieczętowanych przez Urząd Miasta Częstochowy.

Karty do głosowania dostępne będą w mobilnym punkcie do głosowania i komisji do głosowania na ul. Focha 19/21, pok. 32 bezpośrednio przed głosowaniem.

Karty wydawane będą wyłącznie osobom głosującym.

Mieszkańcy i mieszkanki głosują na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe dla dzielnicy, w której zamieszkują.

Można przyznać maksymalnie 10 punktów na zadania ogólnomiejskie i 10 punktów na zadania dzielnicowe (głosować można na maksymalnie 10 zadań ogólnomiejskich – do dyspozycji jest 10 pkt i maksymalnie 10 zadań dzielnicowych – do dyspozycji jest pula 10 pkt).

Niewykorzystanie pełnej puli głosów nie powoduje nieważności głosu.

Oddanie więcej niż jednego głosu powoduje nieważność oddanych głosów.

Zadania ogólnomiejskie można przejrzeć tutaj.

Zadania dzielnicowe można przejrzeć tutaj.

HARMONOGRAM GŁOSOWANIA