Zapraszamy do ewaluacji V edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Tegoroczna ewaluacja przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie na podstawie ankiet nadesłanych przez mieszkanki i mieszkańców zweryfikujemy funkcjonujące procedury.
W drugim etapie – powołana zostanie grupa robocza, której zadaniem będzie uaktualnienie częstochowskiej uchwały, w oparciu o nowe przepisy zawarte w znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym.

 

Opinie można wyrazić w przygotowanej ankiecie znajdującej się na stronie http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/ankieta_budzet2018

lub przesyłając je na adres konsultacje@czestochowa.um.gov.pl – do dnia 28 grudnia 2018 r.