W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy i mieszkanki Częstochowy zgłosili 633 zadania, które obecnie przechodzą przez proces weryfikacji formalno-prawnej, który zakończy się 12 lipca. Stan weryfikacji można na bieżąco sprawdzać na stronie generatora projektów zadań.

15 lipca dostępna będzie wstępna lista zadań, które zostaną poddane pod głosowanie już na początku września.

Dlaczego wstępna lista? Ponieważ do 22 lipca każda osoba, której zadanie zostało zweryfikowane negatywnie, może złożyć odwołanie od tej decyzji. Odwołanie należy złożyć na piśmie, najpóźniej w dniu 22 lipca, w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Ostateczna lista zadań poddanych pod głosowanie (po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań) zostanie opublikowana 9 sierpnia.

Od 6 do 25 września odbędzie się głosowanie na propozycje, które pozytywnie przeszły przez proces weryfikacji i mogą zostać zrealizowane. Od głosów mieszkanek i mieszkańców miasta zależy, które projekty będą realizowane w 2020 roku w Częstochowie. Dowiemy się tego już 8 października podczas ogłoszenia wyników głosowania.