W głosowaniu, które odbywało się w dniach 6 -25 września 2019 r. oddano 17 611 ważnych głosów. Głosować można było przez Internet, w stacjonarnej komisji do głosowania w siedzibie Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych w Pałacu Ślubów oraz w mobilnym punkcie do głosowania zlokalizowanym w zabytkowym, piętrowym autobusie MPK, tzw. londyńczyku, który przez okres głosowania odwiedzał kolejne dzielnice Częstochowy.

Głosujący wybierali spośród 423 zadań, 90 ogólnomiejskich oraz 333 dzielnicowych. Do realizacji wybrano 127 zadań – 9 ogólnomiejskich oraz 118 dzielnicowych. Najwięcej zadań, bo aż 15, zostanie zrealizowanych w dzielnicy Północ.

Najwyższą frekwencję odnotowano w dzielnicy Kiedrzyn, zagłosowało tam 729 z 3052 mieszkanek i mieszkańców dzielnicy, co wskazuje frekwencję na poziomie 23,89 %. Na konto Kiedrzyna przeszły wszystkie niewykorzystane środki z puli ogólnomiejskiej i pul dzielnicowych, czyli 80 960 zł. Dzięki temu w dzielnicy zostanie zrealizowanych 6 zamiast 3 zadań.

Szczegółowe wyniki głosowania są dostępne pod adresem https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/.