Działając zgodnie z treścią art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ( Dz. U. 2018 poz. 317 z późn. zm.) dokonuje się przedłożenia projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Częstochowy do konsultacji z mieszkańcami.

Przedmiotowy plan jest wyłożony do publicznego wglądu od dnia 05.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. (w dni robocze) w godz. 8:00 – 15:00 w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 416, IV piętro. W tym samym czasie udostępniony jest również w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy pod adresem: www.konsultacje.czestochowa.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionym projektem planu oraz do wyrażenia swoich opinii, przedstawienia uwag lub propozycji zmian. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza.

Poniżej prezentujemy konsultowany plan wraz z załącznikami.

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Częstochowy

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10

Zał. 11

Zał. 12

Zał. 13

Zał. 14

Zał. 15

Zał. 16

Zał. 17

Zał. 18

Zał. 19

Zał. 20

Zał. 21

Zał. 22

Zał. 23

Zał. 24

Zał. 25

Zał. 26

Zał. 27

Zał. 28

Zał. 29

Zał. 30

Zał. 31

Zał. 32

Zał. 33

Zał. 34

Zał. 35

Zał. 36

Zał. 37

Zał. 38

Zał. 39

Zał. 40

Zał. 41

Zał. 42

Zał. 43

Zał. 44

Zał. 45

Zał. 46

Zał. 47

Zał. 48

Zał. 49

Zał. 50

Zał. 51

Zał. 52