W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Częstochowy znajdzie się projekt uchwały zmieniającej niektóre z zapisów w dotychczasowej uchwale w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego.

Wprowadzone zmiany mają umożliwić realizację budżetu obywatelskiego w szczególnej sytuacji zagrożenia epidemicznego.

W tym roku ze względu na ograniczenie w funkcjonowaniu Urzędu Miasta możliwe będzie  składanie formularzy projektów wyłącznie przez internet. Głosowanie również obywać się będzie głównie przez internet, z uwzględnieniem sytuacji szczególnych, dotyczących umożliwienia głosowania osobom z niepełnosprawnością.

W związku z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w uchwale dodane zostało nowe kryterium weryfikacji projektów – muszą one zapewniać dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ww. ustawy.

Projekt uchwały ze zmianami znajduje się na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl oraz na stronie ngo.czestochowa.pl

Projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy zmieniającej uchwałę w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

Ewentualne uwagi nadsyłać można do 7 czerwca br. na adres mailowy: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl .