1 W jakich przypadkach Pani/a zdaniem powinno się przeprowadzać konsultacje społeczne:
  tylko w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa,

  w przypadkach realizacji ważnych inwestycji miejskich,

  w sprawach uznanych za istotne dla miasta (np. budżet, strategia),

  we wszystkich sprawach dotyczących określonej grupy mieszkańców,
  tylko w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa,

  w przypadkach realizacji ważnych inwestycji miejskich,

  w sprawach uznanych za istotne dla miasta (np. budżet, strategia),

  we wszystkich sprawach dotyczących określonej grupy mieszkańców,

  inne

  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)