Projekt „Jasne, że konsultacje” skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Częstochowy. Na kolejnych etapach realizacji, zapraszamy do angażowania się w prace różne grupy społeczne.

Zakończony jest już etap szkoleń pn. „Metody prowadzenia konsultacji społecznych”. W etapie tym brali udział przede wszystkim przedstawiciele Rad Dzielnic i organizacji pozarządowych, a także pracownicy administracji publicznej (w tym pracownicy samorządowi). Przeszkolonych zostało 160 osób, z których wyłoniona została 20 osobowa grupa robocza. Efektem jej prac były „Rekomendacje, założenia i oczekiwania” na podstawie, których przygotowana został uchwała nr 908/LI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego oraz Zarządzenie nr 2134/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r.

Obecnie prowadzone są spotkania doradcze dla mieszkańców Częstochowy. Na bieżąco informujemy o spotkaniach w Radach Dzielnic, służymy też stałą pomocą w siedzibie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, budynek USC, pokój 46, 1 piętro, tel.: 34/3707498, konsultacje@czestochowa.um.gov.pl.

Od 21 lipca do 30 września br. mieszkańcy Częstochowy będą mogłi zgłaszać swoje propozycje na specjalnym formularzu, który dostępny jest:

  •  w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych (budynek USC, ul. Focha 19/21, pokój 46, 1 piętro),
  • w informacjach ogólnych głównych budynków Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13, ul. Waszyngtona 5),
  •  w Poradniku Interesanta na stronie internetowej www.czestochowa.pl

Wypełniony formularz należy złożyć:

  • osobiście w kancelarii Urzędu (ul. Śląska 11/13, pokój nr 3),
  • pocztą: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
  • elektronicznie: za pomocą platform: SEKAP i ePUAP