Szanowni Państwo!


Miasto to nie budynki, ulice, place, to nie urzędy
i instytucje. Miasto to ludzie. Częstochowa to Wy.


Konsultacje społeczne to proces ciągły, dzięki któremu mieszkańcy stają się równorzędnymi
i świadomymi partnerami w działaniach na rzecz rozwoju lokalnej społeczności
. Dlatego zapraszamy do współuczestnictwa w projekcie, którego celem jest stworzenie mechanizmów umożliwiających organizowanie konsultacji społecznych w ważnych dla mieszkańców sprawach. Podczas wspólnych spotkań opracowany zostanie projekt uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie. Budowa dialogu społecznego poprzez propagowanie konsultacji społecznych jest bowiem motorem integracji różnych środowisk, a także sposobem skutecznego rozwiązywania lokalnych sporów.


Wiele przykładów świadczy dobitnie o tym, że mieszkańcy Częstochowy są zainteresowani sposobem, w jaki zmienia się miasto i chcą aktywnie współuczestniczyć w tym procesie.
Od sprawnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami i władzami miasta zależy, czy mieszkańcy będą utożsamiali się ze swoją społecznością, brali za nią odpowiedzialność i włączali się w rozwiązywanie jej problemów.


Rozwój społeczności lokalnej oparty na partycypacji społecznej ma niezwykłe znaczenie zarówno dla teraźniejszości, jak i przyszłości każdej gminy. Wszystkich, którzy chcą aktywnie współuczestniczyć w tym procesie zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankiety zamieszczonej w serwisie. www.konsultacje.czestochowa.pl.

Ten serwis stanowi narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli poznawać Państwa opinie dotyczące konsultowanych problemów. Będziemy w nim zamieszczać informacje o prowadzonych planowanych konsultacjach, terminach organizowanych spotkań, materiały informacyjne na temat konsultowanych zagadnień
i informacje o przebiegu zakończonych konsultacji.


Piotr Kurpios
p. f. Prezydent Miasta Częstochowy