Urząd Miasta Częstochowy w Partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt „Jasne, że konsultacje”, dotyczący wprowadzenia w Częstochowie budżetu partycypacyjnego w 2015 roku.

 

 Budżet partycypacyjny, zwany również budżetem obywatelskim, to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta, na wskazane przez mieszkańców projekty, mieszczące się w kompetencjach Gminy.

 

To właśnie my, mieszkańcy miasta Częstochowy, będziemy mogli zdecydować na co przeznaczymy specjalnie wydzieloną kwotę z budżetu naszego miasta.

 

W pierwszym etapie projektu zachęcaliśmy mieszkańców do zaangażowania się w prace nad projektem, poprzez uczestnictwo w szkoleniu „Metody prowadzenia konsultacji społecznych”. Trenerzy przybliżali Państwu ideę konsultacji społecznych, w tym budżetu partycypacyjnego. Opinie uczestników szkoleń były bardzo pozytywne. Na anonimowe pytanie ankietowe – „W jakim stopniu szkolenie spełniło Państwa oczekiwania”, większość osób oznaczyło odpowiedź „przerosło oczekiwania”.

 

W trakcie szkoleń zbieraliśmy rekomendacje, oczekiwania oraz propozycje uczestników, co do zasad wdrożenia budżetu. Praca w grupach opierała się na realnych przykładach. Twój głos jest dla nas cenny.

 

W ramach projektu przeszkoliliśmy 160 osób. Spośród tej grupy wytypowanych zostało 20 osób, chętnych do pracy w grupie roboczej, która przygotowała rekomendacje założenia i oczekiwania do uchwały, w sprawie wdrożenia budżetu partycypacyjnego. Wypracowanie najlepszych rozwiązań było celem tej części projektu. To właśnie regulamin do uchwały, w sprawie wdrożenia budżetu partycypacyjnego, określa m. in. zasady terytorialnego podziału pieniędzy, zasady zgłaszania propozycji zadań i głosowania nad wnioskami.

 

Nasi Trenerzy to profesjonaliści, mający doświadczenie w realizacji projektów w ramach konsultacji społecznych:

 

Edyta Widawska – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich. Doświadczenie w działalności na rzecz społeczności lokalnej zdobywane w Polsce i poza granicami kraju, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działalność na rzecz partycypacji społecznej prowadzona w Częstochowie w ramach wprowadzania uchwały konsultacyjnej w 2010 roku oraz w trakcie planowania, przygotowywania oraz moderowania spotkań konsultacyjnych.

 

Zbigniew Wieczorek – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej, Wydział Pedagogiczny Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, aktywność zawodowa w obszarach: komunikacja społeczna, trening asertywności, trening umiejętności społecznych rozwiązywanie konfliktów. Doświadczenie w pracy jako Prodziekan ds. Studenckich. Współpraca z Urzędem Miasta w Częstochowie przy szkoleniach i warsztatach dotyczących tworzenia uchwały konsultacyjnej w 2010 r., później przygotowanie i moderowanie spotkań konsultacyjnych.

 

Obecnie prowadzone są spotkania doradcze dla mieszkańców Częstochowy. Na bieżąco informujemy o spotkaniach w Radach Dzielnic, służymy też stałą pomocą w siedzibie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, budynek USC, pokój 46, 1 piętro, tel.: 34/3707498, konsultacje@czestochowa.um.gov.pl.

 

Projekt „Jasne, że konsultacje”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” POKL.

 

Zapraszamy!