Platforma do prowadzenia konsultacji społecznych dostępna jest tutaj

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych on-line prowadzonych na platformie „Dialogu”.

Korzystanie z platformy możliwe jest po zalogowaniu. W tym celu zakładamy konto użytkownika. Aby założyć konto trzeba posiadać własny adres e-mail oraz potwierdzić zamieszkanie w Częstochowie wybierając dzielnicę. Jednorazowa rejestracja pozwala brać udział (komentować, zapoznawać się z materiałami informacyjnymi, uczestniczyć w debatach on-line) we wszystkich odbywających się w mieście konsultacjach.
Korzystanie z platformy jest bezpłatne, w dowolnym momencie można zlikwidować konto użytkownika. Komentarze z założenia są anonimowe – chyba, że zdecydujesz inaczej.

Dzięki platformie możesz już zawsze być na bieżąco w wszystkimi konsultacjami w mieście.

Platforma pozwala na prowadzenie dialogu w odniesieniu do faktów i obiektywnych ograniczeń np. dając dostęp do odpowiednio sformatowanych materiałów informacyjnych. Skłania użytkowników do merytorycznej debaty np. wprowadzając wymóg użycia argumentu na poparcie opinii. Wspiera refleksyjne podejmowanie decyzji prezentując mapę argumentacji tworzoną automatycznie na podstawie treści forum tekstowego. Warto zaznaczyć, że oprogramowanie jest zgodne z wytycznymi WCAG 2.0 i od początku były rozwijane z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Oprogramowanie wDialogu zostało opracowane przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Warszawski (lider), Politechnika Warszawska, Związek Miast Polskich, Biuro Promocji MIT, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (do końca 2014 r.), Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (od początku 2015 r.), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (do 2016 r.) w ramach projektu pt. „Nowe perspektywy Dialogu: Model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program „Innowacje Społeczne”).

Zapraszamy również do udziału w ankietach konsultacyjnych bezpośrednio pod linkami:

Ankieta dotycząca programów zdrowotnych

Ankieta dotycząca wykorzystywania fajerwerków i materiałów pirotechnicznych podczas miejskich imprez i uroczystości

ulotka_konsultacje_fajerwerki

ulotka_konsultacje_programy