ROK 2015 – II EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Materiały szkoleniowe dla uczniów na temat budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem do użytku w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Scenariusz zajęć dla uczniów częstochowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu partycypacji obywatelskiej- cz I
Scenariusz zajęć dla uczniów częstochowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu partycypacji obywatelskiej- cz II

Materiały graficzne

Plakat informacyjny1

Plakat informacyjny2

Ulotka promocyjna

ZARZĄDZENIE Nr 218.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 kwietnia 2015 r.  w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2016 r.

Załącznik nr 1_INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Załącznik nr 2_Karta ustaleń dotyczących zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 3 Karta do głosowania

Załącznik nr 4_Miejsca do głosowania w budżecie obywatelskim na 2016 r.

Uchwała.63.IX.2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

ROK 2014 – I EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (PARTYCYPACYJNEGO)

ZARZĄDZENIE nr 2389/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad głosowania nad propozycjami zadań w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r. i wskazania miejsc do głosowania

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2389/14 – Szczegółowe zasady głosowania nad propozycjami zadań w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r. wraz ze wskazaniem listy miejsc do głosowania

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2389/14 – KARTA DO GŁOSOWANIA

 Formularz propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnegowersja PDF

 UCHWAŁA NR 908/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr 2134/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r.

 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

 

Dla uczestników szkolenia pn. „Metody prowadzenia konsultacji społecznych”:

KARTA ZGŁOSZENIOWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA