Poniżej prezentujemy listę rekomendowanych przez nas materiałów:

 

Alicja Kuropatwa – Budżet partycypacyjny – prezentacja, egzemplifikacja oraz ocena idei
 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Siedem Zasad Konsultacji
 
Zdzisław Szambelan – Administracja Publiczna Rządowa i Samorządowa
 
Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt nr 1 (6)/2012
 
Ryszard Skrzypiec, Dagmir Długosz – Budżet Gminy Bez Tajemnic
 
Wojciech Kębłowski – Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi