Program Szkolenia  „Metody prowadzenia konsultacji społecznych”

 

październik/listopad 2013

 

 

 Pierwszy dzień szkolenia

8.00 – 9.45

Wprowadzenie do zagadnień związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych; geneza projektu „Jasne, że konsultacje”, omówienie historii konsultacji społecznych w Częstochowie i przykładowych projektów konsultacyjnych.

9.45 – 12.45

Omówienie metod prowadzenie konsultacji społecznych (warsztaty konsultacyjne, grupy robocze, debata publiczna, planowanie partycypacyjne, sondaż deliberatywny, panel obywatelski, portal internetowy do konsultacji on-line) – praktyka prowadzenia konsultacji.

12.45 – 13.15

Przerwa na lunch (30 minut)

13.15 – 14.30

Omówienie metod prowadzenie konsultacji społecznych (warsztaty konsultacyjne, grupy robocze, debata publiczna, planowanie partycypacyjne, sondaż deliberatywny, panel obywatelski, portal internetowy do konsultacji on-line) – praktyka prowadzenia konsultacji – cd.

 Drugi dzień szkolenia

8.00 – 9.45

Wysłuchanie publiczne, cele, reguły, przygotowanie wysłuchania publicznego.

9.45 – 12.45

ABC budżetu obywatelskiego, historia budżetowania partycypacyjnego, modele, budżet na świecie i w Polsce, wady i zalety poszczególnych modeli.

 

12.45 – 13.15

Przerwa na lunch (30 minut)

13.15 – 14.30

Podsumowanie, zebranie rekomendacji.

 

Szkolenie w ramach projektu JASNE, ŻE KONSULTACJE  prowadzą trenerzy  

Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej

dr Edyta Widawska, dr Zbigniew Wieczorek