1. Który z wariantów ruchu motocykli w Alei Najświętszej Maryi Panny zaproponowanych poniżej, uważa Pani / Pan za najlepszy?
  (Proszę zaznaczyć wybrany wariant)


  Wariant 1: Wjazd motocykli w Aleję zabroniony  Wariant 2: Wjazd motocykli w Aleję dozwolony w godzinach 6.00-22.00  Wariant 3: Wjazd motocykli w Aleję dozwolony bez czasowych ograniczeń zgodnie z przepisami ruchu drogowego  2. Który z wariantów ruchu rowerów w Alei Najświętszej Maryi Panny zaproponowanych poniżej, uważa Pani/Pan za najlepszy?
  (Proszę zaznaczyć wybrany wariant)


  Wariant 1:  Opis wariantu 1: Ruch rowerów zabroniony na jezdniach. Pasaż środkowy Alei jest przestrzenią wspólną dla pieszych i rowerzystów, bez wytyczenia ścieżki rowerowej.


  Wariant 2:

  Opis wariantu 2: Ławki po jednej ze stron pasażu środkowego usunięto, a na to miejsce wytyczono dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 300 cm (namalowany pas). Ruch rowerowy zabroniony na jezdniach.


  Wariant 3:
  Opis wariantu 3: Ruch rowerów możliwy na jezdniach. Pasaż środkowy Alei jest przestrzenią wspólną dla pieszych i rowerzystów, bez wytyczenia ścieżki rowerowej.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do zrealizowania przez Urząd Miasta Częstochowy Konsultacji Społecznych „Aleje Dwóch Kółek?”