Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki Częstochowy do realizacji w 2020 roku:

Nr zadania Nazwa Liczba punktów Lokalizacja Kwota Realizator Stan realizacji
409 Rewitalizacja, zmiana nawierzchni na boiskach hybrydowych MOSIR Raków oraz doposażenie specjalistyczne infrastruktury 12902 Stadion Miejski, ul. Limanowskiego 83, działki nr 33/1, 33/2, 33/3 w obrębie 342 1 150 000 zł Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lidia Doniec,
tel. 34 370 76 52
Zadanie zostało zrealizowane.
581 „AS” – Aktywne Społeczeństwo – doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-Aniołów 12429 Błeszno (ul. Załogi, działki nr 73/7, 73/15, 73/13, obręb 394), Brzeziny (ul. Wirażowa działka nr 245/6, obręb 422), Raków (al. Pokoju 15/17, działki nr 21/11 i nr 114/2 obręb 305), Stare Miasto (ul. Warszawska 142/152, działka nr 46/2 obręb 47), Stradom (ul. Zaciszańska 36, działka 7/2 obręb 245), Wyczerpy-Aniołów (ul. Fertnera, działka nr 179/1 obręb 62) 1 116 000 zł Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Monika Grobelak-Prauza,
tel. 34 370 76 54
Zadanie w trakcie realizacji.
5 placów zrealizowano, jeden w trakcie realizacji – w dzielnicy Błeszno. Z uwagi na sytuację epidemiczną i trudności z tym związane firma wystąpiła o przedłużenie terminu do 30.04.2021 r. Zabezpieczono środki niewygasające.
Karta zmian

477 Zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP w Częstochowie – Kuźnica Marianowa 3466 OSP Kuźnica Marianowa, ul. Zdrowa 80/82 25 000 zł Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Marta Początek, tel. 34 370 78 72
Zadanie zostało zrealizowane.
161 Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe na stadionie przy ulicy Kopalnianej w dzielnicy Dźbów 2369 ul. Kopalniana 4a 32 000 zł Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Janusz Sośniak, tel. 34 370 75 53
Zadanie zostało zrealizowane.
377 Częstochowianie sterylizują i kastrują swoje psy i koty za darmo 2330 w wybranych gabinetach weterynaryjnych 31 000 zł Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Angelika Kochel, tel. 34 370 72 34
Zadanie zostało zrealizowane.
406 Domki dla kotów wolnożyjących vol. 2 1653 Na terenie miasta 4 000 zł Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Angelika Kochel, tel. 34 370 72 34
Zadanie zostało zrealizowane.
629 Wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarkę dla mieszkańców 1007 Filie nr 1, 6, 7 .10, 20, 23 oraz Filia Muzyczna -> Karta zmian: Filie nr 3, 7, 9, 23 5 000 zł Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska, tel. 34 370 74 64
Zadanie zostało zrealizowane.
Karta zmian
22 Oczyszczenie miasta z zakazów wyprowadzania psów w parkach miejskich, które są niezgodne z orzecznictwem NSA 568 Teren miasta 500 zł Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Anna Makuch, tel. 34 370 74 19
Tabliczki zostały usunięte jeszcze przed wynikami BO, w ramach bieżącej działalności Wydziału OŚR.
569 Światła aktywne w nocy 458 Skrzyżowanie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Jagiellońskiej 3 000 zł Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Mirosław Chachulski, tel. 34 366 43 05
Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki Częstochowy do realizacji w 2019 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

351

Budowa boiska typu „Orlik” przy SP nr 54 w Częstochowie

12775

SP nr 54, ul. Kukuczki 30

1 173 500 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Artur Sekret, tel. 34 370 76 20

Zadanie zostało zrealizowane.

295

Jasne, że zwierzaki są ważne

11981

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Gilowa 44

593 500 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych


Ksenia Jaros, tel. 34 370 76 20

Zadanie zostało zrealizowane.

276

Remont i doposażenie Filii nr 7 Biblioteki Publicznej

6053

Filia nr 7, Al. Pokoju 15/17

175 000 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu


Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Zadanie zostało zrealizowane.

23

Domki dla wolnożyjących kotów

5168

Co najmniej 10 lokalizacji na terenie miasta

4 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Piotr Kempa, tel. 34 370 72 34
Zadanie zostało zrealizowane.

261

Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2

4750

SP nr 2, ul. Baczyńskiego 2a

80 419 zł

Wydział Edukacji


Agata Boral, tel. 34 370 75 48
Zadanie zostało zrealizowane.

10

Grill Park na Promenadzie Niemena

3845

Promenada Czesława Niemena

110 000 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych


Monika Grobelak-Prauza, tel. 34 370 76 54
Zadanie zostało zrealizowane.

134

Ogólnodostępne defibrylatory dla ratowania życia!

3417

W kilku lokalizacjach w centrum miasta

120 000 zł

Wydział Zdrowia


Barbara Pałka, tel. 34 370 76 13
Zadanie zostało zrealizowane.

296

Kolorowy plac zabaw na Starym Mieście w Miejskim Przedszkolu nr 21

2585

Miejskie Przedszkole nr 21, ul. Przemysłowa 6

50 000 zł

Wydział Edukacji


Agata Boral, tel. 34 370 75 48
Zadanie zostało zrealizowane.

573

Rewitalizacja ścieżek wzdłuż rzek Częstochowy

1755

Tereny wzdłuż rzeki, ul. Rzeźnicka, al. Niepodległości w kierunku ul. Krakowskiej

12 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Lidia Stolarczyk, tel. 34 370 74 59
Zadanie zostało zrealizowane.

579

Zakup kosiarki dla LKS Płomień KM

1419

LKS Płomień Kuźnica Marianowa, ul. Kopalniana 4A

25 000 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu


Janusz Sośniak, tel. 34 370 75 53
Zadanie zostało zrealizowane.

581

Jak dojadę w Częstochowie

1154

Całe miasto

20 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

221

Poprawa bezpieczeństwa na drodze ul. Rejtana, Trochimowskiego

429

Skrzyżowanie ul. Rejtana i Trochimowskiego

2 500 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Lidia Stolarczyk, tel. 34 370 74 59
Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki Częstochowy do realizacji w 2018 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

765

Festiwal Footbolu

36034

ul. Limanowskiego 83, ul. Łukasińskiego 40

465 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Janusz Sośniak tel. 34 370 75 53

Zadanie zostało zrealizowane.

Festiwal odbył się w dniach 22-24 czerwca.

586

Place rekreacyjne w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy-Aniołów (nazwa przed zmianą „OSA Osiedlowo – Sportowo – Aktywnie”)

24325

1. ul. Warszawska 142 (dz nr 46/2 obręb 47) 2. ul. Kościuszki 13 na działce nr 104 3. ul. Kuncewiczowej 9 i Irzykowskiego 1 (nr ew. działek: 56/3, 56,9) 4.  ul. Fertnera (działki 179/1 oraz 59/13)

1 091 300,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Monika Grobelak-Prauza tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.


Karta zmian

Karta zmian 2

470

BIBLIOTEKA odNOWA – remont i doposażenie Filii nr 13 w nowe meble

10203

Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

150 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie zostało zrealizowane.

66

Mini tężnia

8367

Promenada im. Cz. Niemena

315 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Monika Grobelak-Prauza tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

582

POMOC DLA BEZDOMNEGO PSIAKA I KOCIAKA. Zakup akcesoriów dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie.

7744

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Gilowa 44/46

20 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Piotr Kempa tel. 34 370 72 34

Zadanie zostało zrealizowane.

169

Spotkanie z pisarzem i zakup nowości książkowych dla Filii nr 10

3962

Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

7 200,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie zostało zrealizowane.


88

Plaża miejska

3208

ul. Srebrna, działka nr 2/6, obręb 115

105 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Katarzyna Mielczarek-Czekała tel. 34 370 74 59

Zadanie niemożliwe do realizacji.

Brak możliwości realizacji zadania ze względu na brak możliwości uzyskania decyzji od Wód Polskich (właściciela terenu) na lokalizację plaży w strefie zagrożenia przeciwpowodziowego

3

Fotopułapki- nielegalne wysypiska śmieci

2282

zależnie od potrzeb

30 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Konrad Pluta tel. 34 370 72 25

Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania wybrane do realizacji w ramach oszczędności powstałych na skutek braku możliwości realizacji zadania pn. „Plaża miejska”:

248

„Nie śmieć!” – proekologiczna kampania społeczna

1886

Całe miasto

12 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

IV kwartał 2018 r.

501

Ogólnodostępny stół do gry w piłkarzyki

1815

Promenada im. Czesława Niemena, działka nr 164/3

9 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie niemożliwe do realizacji.

Ze względu na krótki czas realizacji zadania nie udało się wyłonić wykonawcy.

621

Zamiast kupować, wolę ADOPTOWAĆ!! – promocja adopcji zwierząt z częstochowskiego schroniska

1474

Całe miasto

19 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

5

Noworoczny pokaz laserów „Światło i dźwięki” zamiast fajerwerków

1453

Plac Biegańskiego

45 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.


Zadania wybrane przez mieszkańców  i mieszkanki Częstochowy do realizacji w 2017 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

581

Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków”

38631

800 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Bogumiła Brzeska

tel. 370 76 21

Zadanie w trakcie realizacji.

Przekazano plac budowy w dniu 11.08.2017 roku. W miesiącu wrześniu rozpoczęto realizację. Planowany termin zakończenia realizacji:

15.12.2017 r.

 

441

Plac rodzinnej rekreacji – plac zabaw i siłownia w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy – Aniołów i Zawodzie – Dąbie.

18255

600 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

248

Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

13642

230 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Bogumiła Brzeska

tel. 370 76 21

Zadanie zostało zrealizowane.

Karta zmian

113

Zakup narzędzi do pielęgnacji dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Zmieńmy schroniskowego psiaka w zadbanego zwierzaka. Celem jest poprawa dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie.

2814

3 200,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

438

STAR WARS DAY – Światowy Dzień Gwiezdnych Wojen w Częstochowie

1532

31 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

foto1

foto2

foto3

foto4


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki Częstochowy do realizacji w 2016 roku:

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

761

Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego

53361

1 561 550,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Bogumiła Brzeska

 Zadanie zostało zrealizowane.

688

Remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, al. Kościuszki 4

20800

190 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

21

Zamontowanie stołów do gry w tenisa stołowego wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołów oraz dostawieniem ławki i kosza na śmieci

1870

10 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane.

229

Zakup smyczy i obroży dla psów – podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie

1307

2 400,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane

261

Żywa Biblioteka/Human Library Częstochowa

1059

7 000,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Zadanie zostało zrealizowane

Impreza odbyła się 3 września 2016 roku

Plakat

585

Warsztaty artystyczne z techniki decoupage

980

1 490,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane

Warsztaty przeprowadzone zostały przez Panią Kamilę Nowak w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w dniach: 6, 13, 20, 27 lutego i 5 marca 2016 r.

203

Karmniki dla wiewiórek w Parkach Podjasnogórskich

565

1 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane

430

Podajniki i worki na psie odchody w Alei Najświętszej Maryi Panny

114

2 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki Częstochowy do realizacji w 2015 roku:

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

84

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa

14929

450 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych
tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:
Bogumiła Brzeska
tel. 34 370 76 21

Zadanie zrealizowano.

Zadanie jest w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia realizacji do 3.11.2015 r

Uzyskano pozwolenie na budowę.
Wybrano wykonawcę robót.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 16.03.2015r. Przewidywana realizacja zadań: III i IV kwartał
2015 r.

61

Sanitariaty miejskie

7743

250 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
tel. 34 370 74 16

Zadanie zrealizowano.

Trwają prace projektowe przyłączy: energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz adaptacji toalety automatycznej składającej się z dwóch kompaktów, przewidzianej do posadowienia na Placu Daszyńskiego w miejscu po byłym szalecie podziemnym. Spodziewany termin realizacji zadania to 15 listopada br. 

Planowane jest wybudowanie dwóch toalet WC MINI CLASSIC na Placu Daszyńskiego w miejscu po byłym szalecie podziemnym. Toalety te będą finansowane z budżetu obywatelskiego i wybudowane przez Oczyszczalnię Ścieków „Warta” S.A.

93

Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie

7303

450 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych
tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie: Bogumiła Brzeska
tel. 34 370 76 21

Zadanie zrealizowano.

Zadanie jest w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia realizacji do 3.11.2015 r

Uzyskano pozwolenie na budowę.
Wybrano wykonawcę robót.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 16.03.2015r. Przewidywana realizacja zadań: III i IV kwartał
2015 r.

karta zmian - boisko przy SP30

92

Malowanie Filii bibliotecznej nr 2
– podniesienie estetyki
i funkcjonalności wnętrz

7069

30 817,50 zł

Wydział Kultury, Promocji
i Sportu
tel. 34 370 73 27

Zadanie zrealizowano.

Przekazanie środków na realizację zadania dotacją celową dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie

1

Profesjonalny skatepark Częstochowa

4702

500 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych
tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:
Lidia Doniec
tel. 34 370 76 52

Zadanie zrealizowano.

Przekazanie placu budowy – 20.07.2015 r.

Termin zakończenia wg umowy : 15.10.2015 r.

Dokumentacja projektoOgłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Otwarcie ofert – 08.06.2015r.wo-kosztorysowa – termin wykonania do dnia 30.04.2015r. Przewidywana realizacja zadań: III i IV kwartał
2015 r.

68

Darmowa sieć Wi-Fi
w tramwajach

1549

30 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu
w Częstochowie
tel. 34 366 43 05

Zadanie zrealizowano.

Zmieniono nazwę zadania. Karta zmian dostępna jest tutaj.

57

Remont skrzyżowania Alei Wyzwolenia z ulicami Pużaka i Witosa

537

4 500,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu
w Częstochowie
tel. 34 366 43 05

Zadanie zrealizowano.

Planowane zakończenie realizacji: koniec II kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Drobna przebudowa skrzyżowania

25

Upiększenie parków wierszami na kamieniach

176

5 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych
tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:
Urszula Brzozowska
tel. 34 370 76 50

Zadanie zrealizowano.

Zadanie przygotowane do realizacji, Prawdopodobny termin realizacji wrzesień – październik br.

Do końca maja wybrany zostanie tekst (H. Poświatowskiej) do nadrukowania na kamieniach. Spotkanie w przedmiotowej sprawie odbyło się w dniu 29.05.2015r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania: do końca II kwartału 2015, przewidywana realizacja zadania: III i IV kwartał 2015 r.