Już za tydzień, 10 sierpnia, rozpocznie się VII edycja budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

W tym roku całość procesu wyłaniania zadań odbędzie się online – tak by wszystkim osobom składającym zadania i głosującym zapewnić bezpieczeństwo. Szczegóły i harmonogram tegorocznej edycji w zarządzeniu:

https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1165769/zarzadzenie-nr-1053-2020?fbclid=IwAR1nudhiy_JjH5W6buuDvfxcrT8DyPQVs8ylOQtl5vHCgPXYR9Tz7JZ2thM

Zachęcamy do skorzystania z mapy terenów, na których można wykonywa projekty inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego. Mapa znajduje się pod linkiem http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php . Z zakładki „profile tematyczne” należy wybrać „Budżet obywatelski”. Tereny udostępnione do inwestowania w ramach BO mają kolor pomarańczowy.