Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy rozpoczyna konsultacje społeczne zaktualizowanego w zakresie projektów podstawowych i uzupełniających Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023.

W związku z tym przekazujemy Państwu ww. dokument ze zaktualizowaną listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ewentualne uwagi prosimy wprowadzić do załączonego formularza uwag i przekazać do dnia 14 sierpnia 2020 r. na adres: ps@czestochowa.um.gov.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej:

tel. 34 370 76 31