Zbliża się VII edycja budżetu obywatelskiego. Już w wakacje odbędzie się nabór projektów.

Obecnie trwa opracowywanie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2021 rok, regulowanych Zarządzeniem Prezydenta.

Harmonogram działań zostanie upubliczniony na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zgłaszania projektów zadań (zgodnie z § 4. ust. 2 Uchwały Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego).

Akty prawne regulujące zasady VII edycji budżetu obywatelskiego:

Uchwała nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

Uchwała nr 141.XI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

Uchwała nr 415.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

Więcej informacji już niebawem.