Konsultacje społeczne zaktualizowanych przedsięwzięć Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy rozpoczyna konsultacje społeczne zaktualizowanego w zakresie projektów podstawowych i uzupełniających Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023. W związku z tym przekazujemy Państwu ww. dokument ze zaktualizowaną listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ewentualne uwagi prosimy wprowadzić do załączonego formularza uwag i przekazać do dnia 14 sierpnia 2020 r. na adres: ps@czestochowa.um.gov.pl W razie […]

KOMUNIKACJA ZEROEMISYJNA – KONSULTACJE

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących analizy kosztów i korzyści z wykorzystania autobusów zeroemisyjnych.