Prawie 15 tysięcy częstochowian zagłosowało na zadania, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. Największa frekwencja była w dzielnicach Błeszno – 23,42%, Kiedrzyn – 18,03% oraz Stradom – 13,07%. W głosowaniu, które trwało od 5 do 11 grudnia wzięło udział 14.919 częstochowian, aż 14.867 oddało głosy ważne.  Zrealizowanych zostanie 8 zadań ogólnomiejskich oraz 64 zadania dzielnicowe.

WYNIKI GŁOSOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W PONIŻSZYCH ZESTAWIENIACH:

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

TYSIĄCLECIE

RAKÓW

PÓŁNOC

PODJASNOGÓRSKA

MIRÓW

LISINIEC

KIEDRZYN

ZAWODZIE-DĄBIE

STRADOM

WYCZERPY-ANIOŁÓW

GNASZYN-KAWODRZA

DŹBÓW

BŁESZNO

GRABÓWKA

CZĘSTOCHÓWKA-PARKITKA

WRZOSOWIAK

STARE MIASTO

ŚRÓDMIEŚCIE

OSTATNI GROSZ

TRZECH WIESZCZÓW

Poniższe statystyki dotyczą łącznie wszystkich oddanych głosów.

1)      Podział głosujących ze względu na płeć

Płeć

Liczba

Procent [%]

Kobieta

8333

55,85

Mężczyzna

6586

44,15

 

2)      Udział mieszkańców w dzielnicach we wszystkich oddanych głosach:

Dzielnica

Liczba

Procent [%]

Tysiąclecie

8841

7,25

Północ

25933

21,27

Raków

10765

8,83

Lisiniec

5005

4,1

Mirów

412

0,34

Podjasnogórska

1160

0,95

Zawodzie-Dąbie

8666

7,11

Kiedrzyn

4986

4,09

Stradom

14288

11,72

Wyczerpy-Aniołów

6103

5

Gnaszyn-Kawodrza

3303

2,71

Dźbów

2909

2,39

Błeszno

4660

3,82

Grabówka

381

0,31

Częstochówka-Parkitka

1558

1,28

Wrzosowiak

5216

4,28

Stare Miasto

3601

2,95

Śródmieście

6410

5,26

Ostatni Grosz

4309

3,53

Trzech Wieszczów

3434

2,81

 

3)      Głosujący przez aplikację elektroniczną z podziałem na grupy wiekowe:

Przedział wiekowy

Ilość głosujących

Procent [%]

13 – 16

580

9.63

17 – 19

370

6.15

20 – 25

945

15.7

26 – 40

2241

37.22

41 – 60

1438

23.88

>60

447

7.42

 

4)      Głosujący tradycyjnie z podziałem na grupy wiekowe:

Przedział wiekowy

Ilość głosujących

Procent [%]

13 – 16

456

5,15

17 – 19

409

4,62

20 – 25

476

5,37

26 – 40

2237

25,25

41 – 60

2942

33,21

>60

2336

26,4

5)      Statystyka głosów elektronicznych, z podziałem na dni oddania głosu:

Data

Ilość oddanych głosów

Procent [%]

2014-12-05

1024

17,04

2014-12-06

533

8,87

2014-12-07

708

11,78

2014-12-08

609

10,13

2014-12-09

725

12,07

2014-12-10

1163

19,35

2014-12-11

1247

20,76

6) Pojawiające się błędy:

  • podwójnie oddany głos ale również i potrójne,
  • osoby poniżej 13 roku życia w dniu głosowania,
  • osoby zamieszkujące poza Częstochową,
  • błędny numer PESEL,
  • brak podpisu,
  • głosy oddane nie na dzielnicę z racji zadeklarowanego miejsca zamieszkania,

FREKWENCJA W DZIELNICACH:

Lp.

Dzielnica

Liczba głosujących

%

1

Błeszno

968

23,42

2

Częstochówka-Parkitka

215

2,49

3

Dźbów

353

6,33

4

Gnaszyn-Kawodrza

365

6,8

5

Grabówka

88

2,04

6

Kiedrzyn

530

18,03

7

Lisiniec

572

6,04

8

Mirów

57

2,52

9

Ostatni Grosz

547

8,51

10

Podjasnogórska

134

4,08

11

Północ

2827

9,93

12

Raków

1386

6,33

13

Stare Miasto

408

3,65

14

Stradom

1513

13,07

15

Śródmieście

783

5,39

16

Trzech Wieszczów

429

4,04

17

Tysiąclecie

1126

4,07

18

Wrzosowiak

849

3,1

19

Wyczerpy-Aniołów

708

7,71

20

Zawodzie-Dąbie

887

9,97