————————————————————————————————————————————————

Siedziba Rady Dzielnicy Dźbów:
Szkoła Podstawowa Nr 52
ul. Powstańców Warszawy 144 a
42-271 Częstochowa

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dźbów:  Elwira Jezierska

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Dźbów

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji w 2020 roku:

Nr zadania Nazwa Liczba punktów Lokalizacja Kwota Realizator Stan realizacji
213 Kuźnica ćwiczy i odpoczywa – plac rekreacji ruchowej i plac zabaw dla dzieci przy ulicy Zdrowej 4720 ul. Zdrowa 32, działka nr 49/7 w obrębie 423 200 000 zł Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Monika Grobelak-Prauza, tel. 34 370 76 54
Zadanie w trakcie realizacji.
Z uwagi za sytuację epidemiczną i związane z tym opóźnienia dostaw sprzętu, jak również warunki atmosferyczne oraz gruntowe, firm realizująca zadanie wystąpiła o przedłużenie terminu realizacji do 30.04.2021 r. Zabezpieczono środki niewygasające.
363 Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa – Liszka Dolna 581 OSP Liszka Dolna, ul. Busolowa 119 85 000 zł Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Marta Początek, tel. 34 370 78 72
Zadanie zostało zrealizowane.
513 Zdrowy strażak to czysty strażak – zakup urządzeń do higieny umundurowania 482 OSP Dźbów, ul. Leśna 3 55 000 zł Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Marta Początek, tel. 34 370 78 72
Zadanie zostało zrealizowane.
520 Zakup umundurowania dla druhów OSP Dżbów 210 OSP Dżbów, ul. Leśna 3 20 000 zł Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Marta Początek, tel. 34 370 78 72
Zadanie zostało zrealizowane.
263 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! 118 Na wybranym obiekcie 2 000 zł Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Janusz Sośniak, tel. 34 370 75 53
Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji w 2019 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

527

Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna (nazwa zadania przez zmianą: Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna)

1362

OSP Kuźnica Marianowa. ul. Zdrowa 80/82; OSP Liszka Dolna, ul. Busolowa 119

200 000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych


Rafał Kusal, tel. 34 370 78 76
Zadanie zostało zrealizowane.

535

Wyposażenie i umundurowanie oraz szkolenia strażaków z OSP Dźbów (nazwa zadania przed zmianą: Zakup sprzętu, umundurowania oraz wykonanie szkoleń dla druhów OSP Częstochowa-Dźbów)

639

OSP Dźbów, ul. Leśna 3

70 000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych


Rafał Kusal, tel. 34 370 78 76
Zadanie zostało zrealizowane.

318

Odbudowa boiska i doposażenie placu zabaw w Dźbowie

553

ul. Drzymały, działka nr 14/16, obręb 431

19 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Lidia Stolarczyk, tel. 34 370 74 59
Zadanie zostało zrealizowane.

538

Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów (nazwa zadania przed zmianą: Udrożnienie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów)

143

działki nr 355/7 i nr 350/12, obręb 419

56 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Anna Simkiewicz, tel. 34 366 43 37
Zadanie nie zostało zrealizowane. Długość przewidywanego utwardzenia drogi to 534 m w terenie podmokłym, zachwaszczonym. Za kwotę 56 000 PLN nie jest możliwe wykonanie utwardzenia drogi w sposób trwały, umożliwiający korzystanie z niej w przeciągu całego roku tj. Również w okresach wiosenno – jesiennych po opadach deszczu.

616

Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Dźbów

115

W wybranych gabinetach weterynaryjnych

5 100 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Piotr Kempa, tel. 34 370 72 34
Zadanie zostało zrealizowane.

738

Kina na Leżakach – Dźbów

113

Miejsce zostanie wybrane na etapie realizacji

10 000 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu


Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Zadanie zostało zrealizowane.

44

Ustawienie estetycznej stacji do parkowania rowerów na pętli autobusowej Liszka Dolna

112

Pętla autobusowa – ul. Busolowa 119

3 500 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Olga Rogozińska-Paszkiewicz
Zadanie zostało zrealizowane.
360     Zakup nowości wydawniczych i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 2236    Filia nr 22, ul. Rydla 4 20 000 zł     Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska, tel . 34 370 74 64
Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Zadanie zostało zrealizowane.
 


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji w 2018 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

416

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa – Dźbów.

5686

OSP Dźbów, ul. Leśna 3

228 900,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Rafał Kusal tel. 34 370 78 76

Zadanie zostało zrealizowane.

233

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej (nazwa przed zmianą: Wykonanie nawierzchni jezdni)

3201

ul. Kopalniana

65 400,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

W. Babczyński tel. 34 366 43 37 wew. 121

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

I kwartał 2019 r.

652

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zakup umundurowania galowego dla strażaków z OSP Liszka Dolna

770

OSP Liszka Dolna, ul. Busolowa 119

20 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Rafał Kusal tel. 34 370 78 76

Zadanie zostało zrealizowane.518

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha!

344

na wybranym obiekcie sportowym na terenie dzielnicy

2 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Janusz Sośniak tel. 34 370 75 53

Zadanie zostało zrealizowane.

297

Doposażenie i zakup książek dla Filii nr 22

194

Filia nr 22, ul. Rydla 4

40 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie zostało zrealizowane.

567

Zakup i montaż koszy na śmieci – 6 szt.

118

ul. Leśna, ul. Gościnna

8 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Tomasz Łuczyński tel. 34 370 72 77

Zadanie zostało zrealizowane.Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji w 2017 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

398

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna

4347

200 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 Zadanie zostało zrealizowane.

Karta zmian

390

Wykonanie oświetlenia ulic Tymiankowej i Skrzypowej

240

42 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

483

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży

33

1 500,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane

575

Spotkania autorskie w Filii nr 22

6

3 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji w 2016 roku:

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

243

Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Kuźnica Marianowa (wg standardu KSRG z lipca 2013 r.)

2690

6 500,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie zostało zrealizowane

Sprzęt zakupiony i przekazany OSP w marcu 2016 r.

75

Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna

2071

24 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie zostało zrealizowane

Sprzęt zakupiony i przekazany OSP  w marcu 2016 r.

598

Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 52 i Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich (poprzednia nazwa: Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Gimnazjum nr 21, ul. Powstańców Warszawy w Częstochowie)

1407

150 000,00 zł

Wydział Edukacji

 Zadanie zostało zrealizowane.

Karta zmian

674

Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 30

1182

20 000,00 zł

Wydział Edukacji

 Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji w 2015 roku:

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

107

Rewitalizacja stadionu rugby przy
ul. Kopalnianej

1356

150 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Lidia Doniec

tel. 34 370 76 52

Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy – 27.07.2015 r.                 Termin zakończenia wg umowy : 15.12.2015 r.

W trakcie ustalenia z Inicjatorem zakresu robót.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy – 27.07.2015 r.                 Termin zakończenia wg umowy : 15.12.2015 r.

W trakcie ustalenia z Inicjatorem zakresu robót.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy – 27.07.2015 r.                 Termin zakończenia wg umowy : 15.12.2015 r.

W trakcie ustalenia z Inicjatorem zakresu robót.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy – 27.07.2015 r.                 Termin zakończenia wg umowy : 15.12.2015 r.

W trakcie ustalenia z Inicjatorem zakresu robót.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy – 27.07.2015 r.                 Termin zakończenia wg umowy : 15.12.2015 r.

W trakcie ustalenia z Inicjatorem zakresu robót.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy – 27.07.2015 r.                 Termin zakończenia wg umowy : 15.12.2015 r.

W trakcie ustalenia z Inicjatorem zakresu robót.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy – 27.07.2015 r.                 Termin zakończenia wg umowy : 15.12.2015 r.

W trakcie ustalenia z Inicjatorem zakresu robót.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

115

Plac zabaw dla dzieci
i dorosłych w dzielnicy Dźbów

365

68 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

Przekazanie placu budowy  wykonawcy robót: 6.08.2015 r.,    umowny termin zakończenia robót – 29 IX 2015

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

Przekazanie placu budowy  wykonawcy robót: 6.08.2015 r.,    umowny termin zakończenia robót – 29 IX 2015

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

Przekazanie placu budowy  wykonawcy robót: 6.08.2015 r.,    umowny termin zakończenia robót – 29 IX 2015

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Przekazanie placu budowy  wykonawcy robót: 6.08.2015 r.,    umowny termin zakończenia robót – 29 IX 2015

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

Przekazanie placu budowy  wykonawcy robót: 6.08.2015 r.,    umowny termin zakończenia robót – 29 IX 2015

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

Przekazanie placu budowy  wykonawcy robót: 6.08.2015 r.,    umowny termin zakończenia robót – 29 IX 2015

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

Przekazanie placu budowy  wykonawcy robót: 6.08.2015 r.,    umowny termin zakończenia robót – 29 IX 2015

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.