————————————————————————————————————————————————

Siedziba Rady Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza:

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Festynowa 24
42-280 Częstochowa
gnaszynkawodrza@op.pl
www.gnaszynkawodrza.republika.pl

Przewodniczący Rady Dzielnicy: Łukasz Wawrzykowski

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza

Zadania wybrane przez mieszkanki i mieszkańców dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza do realizacji w 2020 roku:

Nr zadania Nazwa Liczba punktów Lokalizacja Kwota Realizator Stan realizacji
184 Poprawa nawierzchni ulicy Wygodnej 2777 ul. Wygodna, działki nr 360/5, 357/139, 357/388 w obrębie 427 (odcinek o długości ok. 250 m) 160 000 zł Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Jacek Górski, tel. 34 366 43 05
Zadanie zostało zrealizowane.
116 Plac zabaw – Kawodrza Dolna dzieciom – przy Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie 1567 SP nr 46, ul. Szamotowa 8 30 000 zł Wydział Edukacji

Agata Boral, tel. 34 370 75 48
Zadanie zostało zrealizowane.
354 Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gnaszyn 1012 OSP Gnaszyn, ul. Festynowa 38 35 000 zł Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Marta Początek, tel. 34 370 78 72
Zadanie zostało zrealizowane.
462 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 320 W wybranych gabinetach weterynaryjnych 6 500 zł Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Angelika Kochel, tel. 34 370 72 34
Zadanie zostało zrealizowane.
192 PlayStation 4 dla dzieci i młodzieży w dzielnicowej świetlicy Gnaszyn-Kawodrza 200 DOSL Gnaszyn-Kawodrza, ul. Spółdzielczości 4a 5 000 zł Wydział Polityki Społecznej

Justyna Głąb, tel. 34 370 74 97
Zadanie zostało zrealizowane.
188 Zajęcia kalisteniki z trenerem – plac street workout na Gnaszynie 120 Na terenie dzielnicy 6 440 zł Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Janusz Sośniak, tel. 34 370 75 53
Zadanie zostało zrealizowane.
391 Obniżenie krawężników na ciągu pieszo-rowerowym – ul. Drzewna 111 ul. Drzewna 3 000 zł Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Jacek Górski, tel. 34 366 43 05
Zadanie zostało zrealizowane.
215 Przybliżenie mieszkańcom miasta historii, zalet, osiągnięć i problemów dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza podczas Dni Samorządu Terytorialnego 2020 na Promenadzie 94 Podczas Dni Samorządu Terytorialnego 2 800 zł Wydział Polityki Społecznej

Justyna Głąb, tel. 34 370 74 97
Zadanie nie zostało zrealizowane.
W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną, w 2020 r. nie odbyły się Dni Samorządu Terytorialnego.
267 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! 24 Na wybranym obiekcie 2 000 zł Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Janusz Sośniak, 34 370 75 53
Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza do realizacji w 2019 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

290

Przebudowa ul. Torowej w Częstochowie – odcinek o długości około 200 m. (nazwa zadania przed zmianą: Pierwszy etap budowy nawierzchni ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości 200m od posesji nr 72). Wykorytowanie, ułożenie krawężników, nawiezienie tłucznia.)

2358

ul. Torowa

200 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Anna Simkiewicz, tel. 34 366 43 37
Zadanie zostało zrealizowane.

521

Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Dolna (nazwa zadania przed zmianą: Zakup umundurowania do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Kawodrza Dolna)

1113

OSP Kawodrza Dolna, ul. Główna 144

25 000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych


Rafał Kusal, tel. 34 370 78 76
Zadanie zostało zrealizowane.

768

Szkoła dla społeczności lokalnej – doposażenie w sprzęt multimedialny oraz nagłośnienie niezbędne do organizowania imprez, uroczystości środowiskowych i szkolnych, w których uczestniczą mieszkańcy dzielnicy w SP nr 11

770

SP nr 11, ul. Festynowa 24

24 000 zł

Wydział Edukacji


Agata Boral, tel. 34 370 75 48
Zadanie zostało zrealizowane.

430

Kosze na śmieci w dzielnicy Gnaszyn

180

ul. Festynowa, ul. Energetyków, ul. Marynarska, ul. Kolorowa

2 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Rafał Jabłoński, tel. 34 366 43 37
Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania wybrane przez mieszkanki i mieszkańców dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza do realizacji w 2018 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

495

Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie ( Gnaszyn Kawodrza )

3223

Miejskie Przedszkole nr 29, ul. Osada Młyńska 1

100 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Artur Sekret tel. 34 370 76 20

Zadanie zostało zrealizowane.

Karta zmian

292

MOST UL. FESTYNOWA

992

ul. Festynowa

30 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

187

Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn

471

ul. Osada Młyńska, działka 485/50

100 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Artur Sekret tel. 34 370 76 20

Zadanie zostało zrealizowane.

520

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha!

363

na wybranym obiekcie sportowym na terenie dzielnicy

2 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Janusz Sośniak tel. 34 370 75 53

Zadanie zostało zrealizowane.


Zadania wybrane przez mieszkanki i mieszkańców dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza do realizacji w w 2017 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

567

Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11

1656

80 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Karta zmian

461

naprawa nawierzchni parkingu Orkana przy przedszkolu 29

588

50 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane

379

Plac rekreacji ruchowej dla seniorów… i nie tylko

224

30 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel.: 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.


509

Zakup zestawu do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP Gnaszyn

165

14 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie zostało zrealizowane.

508

Zakup ubioru osobistego dla druhów z jednostki OSP Gnaszyn

58

2 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie zostało zrealizowane.

474

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży

30

1 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane


Zadania wybrane przez mieszkanki i mieszkańców dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza do realizacji w 2016 roku:

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

266

Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni

2519

130 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Wojciech Marliński

tel. 34 366 43 05 wew. 170

Zadanie zostało zrealizowane.

729

Zakup nowości wydawniczych oraz niezbędnego sprzętu dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orzechowa 14

840

15 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

501

Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie

520

20 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

 Zadanie zostało zrealizowane.

533

Zestaw interaktywny dla Szkoły Podstawowej nr 46

178

10 660,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.


Zadania wybrane przez mieszkanki i mieszkańców dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza do realizacji w 2015 roku:

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

189

Remont nawierzchni
ul. Elektryków

797

27 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.


Planowane zakończenie realizacji: koniec
II kwartału 2015 r.

181

Instalacja oświetlenia
ul. Diamentowej

436

53 025,30 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

Planowane zakończenie realizacji: koniec IV kwartału 2015 r.

213

Remont rowów melioracyjnych
i przepustów przy
ul. Głównej
i Cegielnianej

391

30 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Modernizacja rowów melioracyjnych
i przepustów przy
ul. Głównej
i Cegielnianej

182

Zakup sprzętu multimedialnego
do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej nr 46
w Częstochowie

203

23 000,00 zł

Wydział Edukacji

tel. 34 370 75 01

Zadanie zostało zrealizowane.

Luty 2015 r.: oszacowanie zakupów, marzec 2015 r.: przygotowanie wszelkiej dokumentacji do ogłoszenia zapytania ofertowego, ogłoszenie przygotowanie umów, kwiecień 2015 r.: podpisanie umów, przygotowanie dokumentacji związanej z przekazaniem zakupionego sprzętu
i jego przekazanie placówkom.

198

Wyposażenie i umundurowanie pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo-
medyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn

113

8 545,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych

tel. 34 370 78 70

Osoba prowadząca zadanie:

Rafał Kusal

tel. 34 370 78 76

Zadanie zostało zrealizowane.

Przekazanie dotacji: marzec 2015 r.

Wykonanie zadania: koniec listopada 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, dotychczasowa nazwa: Potrzebny sprzęt ratunkowy dla jednostki OSP Gnaszyn-Kawodrza

183

Zakup sprzętu nagłośniającego dla Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie

101

3 500,00 zł

Wydział Edukacji

tel. 34 370 75 01

Zadanie zostało zrealizowane.

Luty 2015 r.: oszacowanie zakupów, marzec 2015 r.: przygotowanie wszelkiej dokumentacji do ogłoszenia zapytania ofertowego, ogłoszenie przygotowanie umów,

kwiecień 2015 r.: podpisanie umów, przygotowanie dokumentacji związanej z przekazaniem zakupionego sprzętu
i jego przekazanie placówkom.