———————————————————————————————————————————————

Siedziba Rady Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów:
Szkoła Podstawowa Nr 24
ul. Hubermana 7
42-209 Częstochowa
rd.wyczerpy@gmail.com

Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Danuta Kalaman

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji w 2020 roku:

Nr zadania Nazwa Liczba punktów Lokalizacja Kwota Realizator Stan realizacji
481 Rozbudowa placu rekreacji przy Kościele Św. Jacka 5637ul. Kontkiewicza, działka 179/1 obręb 62416 218 złWydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lidia Doniec, tel. 34 370 76 52
Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji w 2019 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

506

Zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera

4242

ul. Fertnera, działka nr 178,2 obręb 62

416 000 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych


Lidia Doniec, tel. 34 370 76 52
Zadanie zostało zrealizowane.


Zadanie wybrane przez mieszkańców  i mieszkanki dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji w 2018 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

327

Senior aktywny-sprawny-zdrowy II edycja

3432

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2

111 280,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Agnieszka Gruziewska tel. 34 370 76 71

Zadanie zostało zrealizowane.135

Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wyczerpy

2709

Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Hubermana 7

83 700,00 zł

Wydział Edukacji

Agata Boral tel. 34 370 75 48

Zadanie zostało zrealizowane.

Karta zmian

193

Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 14

2376

Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

26 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie zostało zrealizowane.

331

Sztuka zdrowego życia – trening Cantienica i warsztaty jogi

1259

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2

48 300,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Agnieszka Gruziewska tel. 34 370 76 71

Zadanie zostało zrealizowane.64

Oświetlenie ul. Czechowicza

804

ul. Czechowicza

55 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

W. Marliński tel. 34 366 43 37 wew. 169, 170

Zadanie zostało zrealizowane.

329

Wyczerpy- landia II edycja

542

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2

52 400,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Agnieszka Gruziewska tel. 34 370 76 71

Zadanie zostało zrealizowane.378

Stojaki rowerowe przy DPS ul. Kontkiewicza 2

272

ul. Konkiewicza 2

1 800,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

O. Rogoziński tel. 34 366 43 37 wew. 168

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

386

Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza 17

58

ul. Kontkiewicza na wysokości numeru 17

4 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Tomasz Łuczyński tel. 34 370 72 77

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe


Zadanie wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji w 2017 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

530

Wyczerpy-landia dzielnicowa scena małego widza

2938

108 021,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Zadanie zostało zrealizowane.
Symbol mrówki
plakat

267

Pracownia komputerowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

2357

39 800,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.
Symbol mrówki

Karta zmian 2 cz.1

Karta zmian 2 cz.2

522

Zakup książek dla Filii nr 14 Biblioteki Publicznej

1451

15 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.
Symbol mrówki

418

Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza

464

14 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

Symbol mrówki

425

Nordic Walking w Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

432

29 418,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Zadanie zostało zrealizowane.

Symbol mrówki

foto

417

Ławki i kosze na śmieci ul. Norwida

267

11 200,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

Symbol mrówki

532

Piknik integracyjny „Pokochaj Wyczerpy”

165

5 500,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Zadanie zostało zrealizowane.

Piknik odbył się 3 czerwca na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2.

Symbol mrówki

foto

466

Zestaw zabawowo-integracyjny

154

40 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Lidia Doniec

tel. 370 76 52

Zadanie zostało zrealizowane.

Symbol mrówki

211

Budowa progu spowalniającego na ul. Solnej

136

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

Symbol mrówki

268

Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

93

1 560,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.
Symbol mrówki

Karta zmian

536

Rabata kwiatowa przed DPS ul. Kontkiewicza 2

40

1 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

Symbol mrówki

514

Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

34

890,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Symbol mrówki

Karta zmian

538

Rabata kwiatowa przy pętli autobusowej ul. Kontkiewicza

33

1 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

Symbol mrówki

416

Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

26

6 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

Symbol mrówki

519

Spotkania autorskie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej

26

5 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

Symbol mrówki

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji w 2016 roku:

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

561

Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie

5927

100 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

 Zadanie zostało zrealizowane.
Symbol mrówki

723

Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów

4338

35 000,00 zł

Wydział Polityki Społecznej,

dodatkowe informacje i zapisy pod numerem tel. 34 364 38 15 wew. 39 lub w Domu Pomocy Społecznej w Fizjoterapii

Zadanie zostało zrealizowane.

Symbol mrówki

791

Remont oraz doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21

285

150 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowane
Symbol mrówki
Karta zmian

695

Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21

1

800,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowane.
Symbol mrówkiSpotkanie odbyło się 19 października 2016 r.

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji w 2015 roku:

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

412

Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy
ul. Lourdyjskiej

3663

250 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie: Bogumiła Brzeska

tel. 34 370 76 21

Zadanie zostało zrealizowane

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 16.03.2015 r.

Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Karta zmian Nr 1_412

Karta zmian Nr 2_1

Zadanie zostało zrealizowaneZadanie zostało zrealizowaneZadanie zostało zrealizowane
Zadanie zostało zrealizowane
Zadanie zostało zrealizowane
Zadanie zostało zrealizowane